Henkilöstövähennyksiä koskeva yt-menettely käynnistyi

Kouvolan kaupungin henkilöstövähennyksiä koskeva yt-menettely käynnistyi kaupungin yhteistyöryhmän kokouksessa 26.4.2019. Keskustelut alkoivat rakentavassa hengessä. Henkilöstön edustajat kritisoivat kuitenkin säästöjen kohdentumista ensisijaisesti henkilöstöön. Taloudellisen tilanteen vakavuuden ja talouden tasapainottamistarpeiden osalta osapuolilla ei ole eriäviä näkemyksiä. Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaupungin organisaatiossa, palveluissa ja palveluverkoissa.

Ensimmäisessä neuvottelussa käsiteltiin erityisesti yhteistoimintamenettelyn taloudellisia perusteita ja menettelytapoja. Lisäksi sovittiin jatkoaikataulusta. Seuraava neuvottelu pidetään 21.5.2019.

Yt-neuvotteluissa käydään läpi henkilöstön vähentämisen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Neuvottelun kohteena ovat kaikki henkilöstön vähentämistä korvaavat tai supistavat vaihtoehdot. Henkilöstövähennyksiä pyritään toteuttamaan ensisijaisesti hyödyntämällä eläke- ja muuta poistumaa sekä määräaikaisen henkilöstön vähentämisen kautta. Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Kaupunki hakee tiukassa taloustilanteessa säästökeinoja. Sopeutustarve on 20 miljoonaa euroa vuositasolla. Kaupunginhallitus päätti valittavista talouden sopeuttamiskeinoista 15.4.2019. Yt-menettelyn tavoitteeksi asetettiin 4,0 miljoonan euron kustannussäästön vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän lisäksi tavoitellaan 2,5 miljoonan lisäsäästöä vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhteensä tavoitteena on saada kustannussäästöjä noin 6,5 miljoonalla eurolla.

Yt-menettelyn lisäksi tehdään muun muassa palveluverkkotarkastelua, ei-lakisääteisten palvelujen ja avustusten kriittistä tarkastelua sekä kiinteistökartoitus.

Lisätietoja:
vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Sivun alkuun