Henkilöstökertomus 2023: kaupungin henkilöstömäärä ja henkilöstökulut vähenivät

Kouvolan kaupungin henkilöstökertomuksessa nousee esille panostaminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen sekä johtamisen kehittämiseen. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen sekä eläkepoistuman ja muun lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen vähensivät henkilöstöä. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 henkilöstökertomusta kokouksessaan 25. maaliskuuta.

Vuoden 2023 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä 2732, joista vakinaisia oli 2178. Koko henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 183:lla eli 6,3 prosentilla. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2023 yhteensä 2634,02, joten ne vähenivät edellisvuodesta 112,75:llä eli 4,1 prosentilla.

Henkilöstömäärän vähenemisen taustalla olivat palvelurakenteen muutokset sekä eläkepoistuman ja muun lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen. Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyi kasvatuksen ja opetuksen kasvun tuesta sekä kiinteistöpalveluista yhteensä 67 työntekijää.

Eläkepoistuman hyödyntäminen on ollut keskeinen keino henkilöstömäärän vähentämisessä. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2023 aikana yhteensä 78 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä jätettiin täyttämättä 18 eli 23 prosenttia. Muusta syystä vapautuneista 96 virasta ja tehtävästä jätettiin täyttämättä 10 eli 10 prosenttia.

Henkilöstön sairastavuutta koskeva tunnusluku vuonna 2023 oli 20,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Vaikka tunnusluku laski edellisvuodesta 2,7 kalenteripäivällä, niin sairauspoissaolot olivat edelleen koronaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla.

Henkilöstökulut vähenivät selvästi

Henkilöstökulut olivat vuonna 2023 yhteensä noin 139,2 milj. euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 141,7 milj. euroa. Henkilöstökulut vähenivät edellisvuodesta noin 2,5 milj. eurolla eli 1,7 prosentilla. Henkilöstökulut olivat noin 59 prosenttia kaikista ulkoisista toimintakuluista.

Vuonna 2023 kunta-alalla oli poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset. Ne nostivat kustannuksia keskimäärin 4,85 prosenttia. Alkuperäisen sopimusratkaisun vaikutus vuosikeskiarvoon oli 3,05 % ja ns. perälautatarkastelun vaikutus 1,8 %. Kunta-alalla toteutettiin yleiskorotukset, paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät 1.6.2023 alkaen. Lisäksi maksettiin euromääräiset kertapalkkiot. Kertapalkkiot olivat yhteensä noin 1,6 milj. euroa sosiaalikustannuksineen.

Painopisteenä työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen

Henkilöstöohjelmassa vuosille 2021–2024 on määritelty henkilöstöjohtamisen visioksi ”Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa”. Visiossa korostuu kuntatyön ihmisläheisyys ja työskentely yhteisen hyvän puolesta. Vuonna 2023 toteutettiin useita henkilöstöohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä.

Työnantajamielikuvaa ja rekrytointimarkkinointia kehitettiin yhteistyössä FCG Kuntarekryn kanssa. Projektissa pyrittiin lisäämään tietoisuutta kaupungin työpaikoista ja kasvattamaan hakijamääriä. Henkilöstön osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti. Vuonna 2023 Kouvolan kaupungilla on kehitetty eri hankkeissa erityisesti henkilöstön digiosaamista ja digitalisointikyvykkyyttä.

Monet kehittämistoimenpiteet kohdistuivat erityisesti työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamiseen kehittämiseen. Korvaavan työn käyttöä vaihtoehtona sairauspoissaololle edistettiin yhteisissä työpajoissa. Syksyn aikana valmisteltiin ”Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan” -hanketta, johon saatiin myös Kevan työelämän kehittämisrahaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää työkykyjohtamista proaktiiviseksi sekä vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Loppuvuodesta käynnistettiin henkilöstön työhyvinvointikyselyn uudistaminen. Uudistettu kysely toteutetaan ensimmäisen kerran maaliskuussa.

Johtamista ja esihenkilötyötä kehitettiin monin eri tavoin. Edellisen vuoden syksyllä käynnistyneet kaupungin johtoryhmän ja toimialojen johtoryhmien valmennukset päätyivät vuonna 2023. Palkkausjärjestelmiä kehitettiin hyödyntäen kunta-alan paikallisia järjestelyeriä. Myös kehityskeskusteluprosessia uudistettiin kuluneen vuoden aikana.

”Kouvolan kaupungilla on käynnistetty kuluneen vuoden aikana useita kehittämistoimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on merkittävä tekijä palvelujen tuottamisessa talouden tiukentuessa. Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen näkyy myös merkittävinä säästöinä”, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja niiden analyysien lisäksi antaa mahdollisimman kattava kuvaus kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä.

Kouvolan kaupungin henkilöstökertomus 2023

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela , puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Sivun alkuun