Hemsö-kiinteistökauppa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Kouvolatalon piha keväällä. Puiden silmut aukeamassa. Suihkulähde edessä ja Kouvolatalon pääovet taustalla.

Hemsö Suomi Oy teki keväällä kaupungille tarjouksen useita kiinteistöjä sisältävästä kiinteistösalkusta. Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi 11.4.2022, että Hemsön kanssa solmitaan aiesopimus, jonka tarkoitus on johtaa kiinteistökauppaan. Kaupan yksityiskohdat ovat tarkentuneet ja kaupunginhallitus käsittelee kiinteistökauppaa 12.9.2022 kokouksessaan.

Aiesopimuksen mukaisesti esitetään, että kaupunki myy Hemsö Suomelle Eduko Oy:n kampuksen (Utinkatu 85 ja Utinkatu 44- 48 pois lukien oppilasasuntolat) sekä pääpaloaseman, Myllykosken ja Kuusankosken paloasemat, Kouvola-talon, Sarkolan ja Mansikkamäen koulut sekä tulevan uuden keskuskeittiön.

Kevään jälkeen on ollut käynnissä ns. Due diligence -vaihe, jonka aikana on tarkasteltu kaupan yksityiskohtia sekä kartoitettu riskejä ja vastuita. Samalla on varmistettu, että täytetään kuntien kiinteistövarallisuuden luovuttamista sekä valtiontukia koskevan lainsäädännön vaatimukset. Vastuut kiinteistöjen vuokramallista sekä ylläpidosta on saatu sovittua kaupungin ja Hemsön kesken.

Kaupunki allekirjoittaa kaupan yhteydessä kaikkiin kohteisiin erilliset 10-25-vuotiset vuokrasopimukset paitsi Kuusankosken pelastusaseman osalta vuokra-aika on vuoden 2026 loppuun asti. Edukon ja paloasemien osalta määräaikaiset vuokrasopimukset ovat jo voimassa. Pitkät vuokrasopimukset ovat molempien etu. Vuokralaisen näkökulmasta vuokraa ei voi yllättäen nostaa ja toisaalta ostajalla varmuus pitkästä vuokranmaksusta. Kaupunki vuokraa kaupan yhteydessä kohteiden tontit Hemsölle vähintään 50-vuotisilla maanvuokrasopimuksilla. Edukon, paloasemien ja Kouvola-talon osalta tontit sisältyvät kauppaan.

Kiinteistökaupat eivät vaikuta henkilöstön työskentelyyn toimipisteissä, käyttäjät jatkavat samaan tapaan kuin ennenkin. Mahdolliset muutokset toiminnassa käsitellään henkilöstön kanssa hyvissä ajoin kohdekohtaisesti.

Kiinteistösijoittaminen ei ole kaupungin toimintaa

Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Katja Ahola korostaa, että kiinteistöjen myynnillä kaupunki voi luopua tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja vapauttaa resursseja omassa käytössä olevien rakennusten ylläpitoon ja huoltoon.

Myymällä muiden toimijoiden käytössä olevia kaupungin omistamia rakennuksia, kaupunki ei enää jatkossa kanna vastuita ja riskejä näistä kiinteistöistä. Samoin kohteiden peruskorjausvelvollisuus siirtyisi uudelle omistajalle. Myös riski tyhjistä kiinteistöistä vuokrasopimuksen päättyessä siirtyy pois kaupungilta.

Kiinteistösijoittamisen ei pitäisi olla kaupungin toimintaa ja myös monet muut kunnat pohtivat omistamiensa rakennusten myyntiä. Etenkin nyt, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, eivätkä kaupungit enää voi suoraan omistaa sota- ja pelastusalan kiinteistöjä enää pitkään.

”On hienoa, että Kouvola on näin vetovoimainen. Hemsö-kauppa on investointisummaltaan erittäin merkittävä. Olimme onnekkaita, kun saimme tarjouksen jo alkuvuodesta negatiivisten korkojen aikaan, Vastaavia tarjouksia ei tällä hetkellä ole saatavilla – nyt on oikea hetki kaupanteolle. Sen myötä kaupunki tulisi myös saamaan huomattavan summan vuosittaista kiinteistöveroa”, Katja Ahola sanoo.

”Kouvola on Hemsön näkökulmasta tärkeä maakunnallinen keskus ja siten kiinnostava pitkäjänteinen kumppani. Meihin on tehnyt vaikutuksen kaupungin tehokas ja ammattimainen ote prosessin aikana, ja olemme halukkaita yhdessä kaupungin ja muiden vuokralaisten kanssa kehittämään kohteita edelleen. Toteutuessaan kauppa olisi Hemsöltä iso investointi kaupunkiin ja sitoutumisen osoitus jatkossakin vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan kivijalkaa terveellisen, turvallisen ja toiminnallisen palveluverkon merkeissä”, sanoo Hemsön maajohtaja Jarkko Leinonen.

Myyntihinta merkittävä

Kiinteistökaupan myyntihinta on 96 809 716 €. Se muodostuu kiinteistöjen tasearvoista ja niiden ylittävästä myyntivoitosta. Myyntivoitto parantaa kaupungin vuoden 2022 tulosta ja taseeseen kertynyt yli-/alijäämää paranee. Kauppasumma voidaan sijoittaa pitkäaikaisesti joko kokonaan tai osittain. Ehdotuksena on, että summasta noin puolet sijoitetaan kilpailutettavalla varainhoidolla, jonka arvioitu tuotto-odotus on vuositasolla noin 5 %. Puolet myyntihinnasta käytettäisiin tuleviin rahoitustarpeisiin, jolloin ei tarvita uutta lainaa ja kaupungin lainakannan taso pysyy alhaisempana.

Kaupunki tulee myös saamaan myytävistä kiinteistöistä vuosittaista kiinteistöveroa noin 800 000 euroa.

Mikäli hallitus puoltaa kiinteistökauppaa, lopullisen päätöksen kiinteistökaupasta tekee Kouvolan kaupunginvaltuusto. Jos valtuusto päättää kaupan toteutumisesta, kauppakirjat voidaan allekirjoittaa päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Lisätiedot:
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi
Kaupunginhallituksen esityslista

Siirtyminen hyvinvointialueille ensi vuoden alusta, on saanut kunnat pohtimaan rakennuksien omistajuutta. Monet kaupungit ovat myyneet vanhoja ja rakenteilla olevia rakennuksia ja suunnittelevat uusia tiloja yhdessä yhteiskuntasijoittajien kanssa. Erityisesti sote- ja pelastusrakennuksen ja koulutusrakennuksien osalta myynti on vilkasta, sillä vuoden 2026 alusta lähtien kunnat voivat omistaa sote- ja pelastusalan rakennuksia vain yhtiöittämisen kautta.

Kouvolan kaupunki omistaa tiloja n. 450 000 m2 (tilanne 1/2022). Hemsön myyntisalkussa on 51 000 m2, joista 19 000 neliöön kaupunki itse jäisi vuokralle. Kaupungin Tilapalvelujen tehtävä on tarjota terveet, turvalliset ja tehokkaat tilat kaupungin omille toiminnoille. Kiinteistöjen omistaminen ei ole itseisarvo, eikä kiinteistösijoittaminen ole kaupunkien ydintoimintaa. Kaupunki on myynyt kuluvan syksyn aikana sote-rakennuksia muun muassa Kymsote Kiinteistöille (Marjoniementie 6, Varuskuntasairaala ja Kymenlaaksonkatu 3, Terveysasema ja Lauttaranta) sekä yksityisille ostajille (Orijärvenkatu 30, entinen palvelukeskus Sippolakoti).

Sivun alkuun