Hävikkiviikko 7.-13.9.2020

Kouvolan kaupungin strategisena tavoitteena on ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa. Tavoite velvoittaa Kouvolan kaupungin Ruokapalveluja vähentämään syntyvää hävikkiruokaa 20 prosentilla ja pienentämään siten ruokailusta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä.

Hävikkiviikko 7.-13.9. Liian hyvää hukattavaksi

Ruokahävikki ravitsemuspalveluissa

Ravitsemuspalvelusektorilla jopa viidesosa ruoasta jää hyödyntämättä. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 75–85 miljoonaa kiloa täysin syömäkelpoista ruokaa. Suurin hävikin aiheuttaja on tarjoiluhävikki, eli ruoka, joka on ollut linjastossa tai valmistettu sitä varten. Lisäksi hävikkiä syntyy ruokailijoiden lautastähteenä ja keittiöissä ruoan valmistuksen yhteydessä.

Ravitsemuspalveluissa syntyvää hävikkiä voidaan ehkäistä selvittämällä hävikin määrä ja alkuperä, ja suunnittelemalla toimintaa ja ruokatilauksia tarkemmin mittaustulosten pohjalta. Linjastoihin valmistettavaa ruokaa pitäisi pystyä ennakoimaan paremmin, jotta hävikin määrää saataisiin pienennettyä. Myös asiakkaalla on oma vastuunsa: ruokaa tulee ottaa lautaselle vain sen verran kun oikeasti jaksaa syödä.

Kouvolan kaupungin strategisena tavoitteena on ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa.  Tämä tavoite velvoittaa Kouvolan kaupungin Ruokapalveluja vähentämään syntyvää hävikkiruokaa 20 prosentilla ja pienentämään siten ruokailusta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä. Ruoan tuotanto käyttää runsaasti maata, vettä ja energiaa. Tuotanto ja kulutus yhdessä aiheuttavat yli 20 % kulutuksen ilmastokuormituksesta. Ruokahävikki on turhaan tuotettua ruokaa.

Kouvolan kaupungin ruokapalvelut on hankkinut 14 kouluun ja Lehtomäen päiväkotiin biovaakoja.

Biovaaka mittaa automaattisesti ja jatkuvasti sekä asiakkailta että tuotannosta syntyvää hävikkiruokaa.

Biovaaka antaa tarkkaa tietoa, paljonko ja minkälaista jätettä syntyy tuotannosta keittiön puolella ruokaa valmistettaessa, mutta myös siitä, miten paljon ruokaa päätyy lautasjätteeksi ruokasalin puolella ja kuinka paljon ruokaa jää yli linjastolla.

Automatisoitu lautashävikin seuranta antaa sekä asiakkaalle että ruokapalvelujen henkilöstölle palautteen hävikkiruoan määrästä. Seurannalla on mahdollista tarkastella mm. ruokalistan toimivuutta.

Ruokahävikkiä voidaan seurata myös kohdekohtaisesti päivä-, viikko-, kuukausi- tai ruokalistatasolla.

Hävikkiruoasta saatua tietoa voidaan hyödyntää ja analysoida opetuksessa.

Lisätietoja:

ruokapalvelusuunnittelija Merja Saarinen, puh. 02061 57984,
merja.saarinen(at)kouvola.fi

havikkiviikko.fi

Sivun alkuun