Hävikkiviikko 13.-19.9.2021 – Ruokahävikin vähentäminen Kouvolan kaupungin ruokapalveluissa

Tarjoilun viimeistely lisää ruoan houkuttelevuutta.

Valtakunnallista hävikkiviikkoa vietetään jälleen viikolla 37. Hävikkiviikolla halutaan nostaa esille ruoan arvostusta sekä ruokahävikin vähentämisen tärkeyttä.

Kouvolan kaupungin strategisena tavoitteena on ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa.  Tämä tavoite velvoittaa Kouvolan kaupungin Ruokapalveluja vähentämään syntyvää hävikkiruokaa ja pienentämään siten ruokailusta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä.

Kouvolan kaupungin ruokapalveluissa ruokahävikkiä seurataan säännöllisesti. Vain säännöllisellä ruokahävikin mittaamisella pystytään näkemään mistä ruokahävikkiä syntyy ja pystytään todentamaan vähentämiskeinojen toimivuus.

Ruokapalvelujen vähentämiskeinot liittyvät tuotannonjohtamiseen, asiakasmäärän ennakointiin, ruokalistasuunnitteluun ja työn käytäntöihin. Erittäin tärkeää on myös asiakasyhteistyö, viestintä, kannustus ja koko ruokapalvelujen henkilökunnan mukaan ottaminen vähentämistyöhön. Myös asiakkaalla on oma vastuunsa, ruokaa tulee ottaa lautaselle vain sen verran, kun oikeasti jaksaa syödä.

Kouvolan kaupungin ruokapalveluihin hankittiin reilu vuosi sitten suurimpiin kohteisiin ja yhteen päiväkotiin biovaakoja. Biovaakojen hankinta on vähentänyt manuaalista mittausta. Tuloksista näemme mm. sen, mikä osuus hävikistä on esim. asiakkaan lautaselta jäänyttä ja mikä osuus on tarjoilulinjastolta jäänyttä ruokaa. Suurimpana hävikin aiheuttajana on tarjoilulinjastolta syntyvä hävikki. Valmistetavan ruoan määrää tarkennetaan ja ennakoidaan asiakasmäärä huomioiden. On myös huomioitava, että ruoka ei saa loppua asiakkaalta ruokailun aikana.

Kouvolan kaupungin eri keittiöiden ylijäämäruokaa on myös annettu ruoka-apua antavien tai ruokailuja järjestävien järjestöjen käyttöön korvauksetta. Nämä järjestöt hakevat ruoat keittiöiltä ja hoitavat itsenäisesti ruoan tarjoilun sekä jakelun omille kohderyhmilleen. Tästä toimintamallista sovitaan aina ruokapalvelun ja järjestöjen kanssa erikseen.

Lisätietoja:

ruokapalvelusuunnittelija Merja Saarinen, puh. 020 615 7984,

merja.saarinen(at)kouvola.fi

Hävikkiviikon verkkosivut