Hankintojen avulla tukea työllistymiseen

Miltä kuulostaisi, että kaupungin hankinta johtaisi siihen, että työllistymiseen tukea tarvitseva pääsisi töihin? Tämä on tavoitteena hankinnoilla työllistämisessä. Asiaa edistetään Kouvolassa HATTY-hankkeella ja hankintapalveluilla, joka on jo johtanut ensimmäisiin työllistymisiin.

Kouvolan kaupungin hankinoilla työllistämisen HATTY-hanke alkoi huhtikuussa 2021. Hankkeen avulla hankinnoilla on työllistetty jo 7 henkilöä ja työllistämisehto on ollut tähän mennessä liitettynä kuuteen sopimukseen. Hankinnat joihin työllistämisehto on ollut liitettynä ovat vaihdelleet aina rakennushankkeista digitaaliseen arkistointiin. Näissä sopimuksissa sopimuskumppani on sitoutunut työllistämään henkilön tai henkilöitä, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai alle 30-vuotiaita nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä nuoria tai henkilöitä, joilla on sairaus tai vamma, joka olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä. Työllistämisehdoissa ei ole vielä käytetty oppisopimustyöllistystä, työkokeilua tai työharjoittelua, mutta näidenkin avulla sopimuskumppani pystyy halutessaan myös työllistämään.

− Ajatus hankinnoilla työllistämisestä on uusi Kouvolassa sekä yrityksille että kaupungin hankinta-asiantuntijoille, vaikka mm. pääkaupunkiseudulla hankinnoilla työllistämisen malli on jo ollut pidempään käytössä. Kouvolassa hankintojen toteutuksessa on käyty paljon läpi yksityiskohtia, jotta hankintoihin voidaan liittää työllistämisehto, kertoo hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä. Työllistämisehdon käytön seurauksena yritys voi löytää pidempiaikaisia työntekijöitä sekä saada positiivista mainetta yhteiskuntavastuullisena toimija.

Hankinnoilla työllistäminen on mahdollista monenlaisissa hankinnoissa: kyse voi olla tavarasta, palvelusta, urakasta tai mistä tahansa, missä kaupunki toimii ostajana. Tärkeintä on, että hankinta on riittävän suuri, jotta työllistämisehdon liittäminen hankintaan on järkevää. Vaikka periaate on yksinkertainen, hankintoihin liittyy paljon lainsäädäntöä, jonka selättämisessä hanke auttaa niin, että toteutuksesta saadaan selkeä ja yksinkertainen. Pelko työllistämisehdon monimutkaisuudesta saattaa saada joitakin yrityksiä suhtautumaan hankinnoilla työllistämiseen varautuneesti, mutta hanke on tässäkin valmis murtamaan jäätä ja näin on myös Kouvolassa jo tehtykin.

– Hatty-hankkeessa on tehty vahvasti yhteistyötä muiden pilottikaupunkien kanssa. Tämän avulla hanke on saanut kehitettyä ja parannettua työllistämisehdon seurantaa ja toimintamalleja, jotta ne saataisiin mahdollisimman sujuvaksi niin hankinta-asiantuntijoiden kuin sopimuskumppaneiden näkökulmasta, toteaa hanketyöntekijä Saara Koukka.  

Kouvolan HATTY-hanke on yksi kansallisen hankinnoilla työllistämisen pilottihankkeista. Muita pilottihankekaupunkeja ovat Tampere, Turku, Oulu, Seinäjoki ja Vantaa-Kerava. Hankinnoilla työllistäminen on osa kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja osallistuu valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. Kuntaliitto toimii hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman koordinoijana.

Lisää hankinnoilla työllistämisestä pääset kuulemaan Kinnon järjestämässä Hankintaseminaarissa torstaina 8.12.2022, jolloin Anu Tirkkonen kertoo aiheesta Hankinnoilla työllistäminen, malleja ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautumisesta: Hankintaseminaari 2022: Luvassa mielenkiintoisia ja päivänpolttavia keskusteluja julkisista hankinnoista | Kinno

Lisätietoja:

hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, puh. 020 615 7166, marja-liisa.jyrkila@kouvola.fi

HATTY-hanke
hanketyöntekijä Saara Koukka, puh. 020 615 9493, saara.koukka@kouvola.fi

Sivun alkuun