Haanojan uuden päiväkodin rakennustöitä aletaan valmistella Tasankotie 9:ssä

Haanojan uuden päiväkodin rakennustöitä aletaan valmistella osoitteessa Tasankotie 9. Heinäkuun aikana rakennusaluetta raivataan ja puita kaadetaan, jonka jälkeen päästään varsinaisiin rakennustöihin.

Uuteen päiväkotiin tulee tilat noin 120 lapselle kuuteen ryhmään jaettuna. Kohteen suunnittelussa on otettu huomioon myös vuorohoitoa tarvitsevat sekä metsäesiopetusryhmän toiminta. Tontilla pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon luonnontilaisia alueita ja päiväkodin käyttöön rakennetaan myös muun muassa viljelypiha.

Päiväkotirakennus valmistuu ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020, pihatyöt valmistuvat kesällä 2020. Uusi Haanojan päiväkoti ei tule korvaamaan vanhempaa Haanojan päiväkotia, vaan se rakennetaan omana yksikkönään palvelemaan Kouvolan eteläistä keskusta-aluetta.

Lisätietoja:
Rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, anneli.vartiainen@kouvola.fi, puh. 020 615 7117

Haanojan päiväkoti havainnekuva
Havainnekuva Haanojan uudesta päiväkodista.
Sivun alkuun