FinSote-tutkimus auttaa kehittämään palveluita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi

infograari FinSote-kyselystä

Finsote-tutkimuslomake on tällä viikolla tipahtanut 3000 kouvolalaisen postiluukusta. Tutkimuksessa kysytään asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja palvelujen käyttöön liittyviä kysymyksiä osana laajempaa valtakunnallista tutkimusta. Vastaaminen on tärkeää, sillä FinSote-tutkimustulokset auttavat päättäjiä niin Kouvolassa kuin valtiotasollakin suuntaamaan toimenpiteitä sinne, missä tarve väestön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on suurin.

Vastaaminen on tärkeää

FinSote-tutkimuksen osallistujat on poimittu Digi- ja väestötietoviraston tiedoista satunnaisotannalla. Jokainen otokseen osunut edustaa osaltaan oman alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä. Tutkimukseen valitut henkilöt muodostavat näin ollen pienoiskuvan Suomessa asuvista henkilöistä. Siksi on tärkeää, että jokainen otokseen valikoitunut vastaa kyselyyn. Yhtäkään tutkimukseen valittua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä, siksi muut kuin tutkimukseen valitut henkilöt eivät voi vastata kyselyyn. Tutkimus on tarkoitettu aikuisväestölle 20 vuodesta ylöspäin.

”Kouvolan kaupungilla on oma, vuosittain järjestettävä hyvinvointikysely mutta tämän kyselyn kaltaista kansallista, vertailtavaa tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ei saada mistään muualta,” kertoo Kouvolan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila. ”Vastaaminen on siksi äärimmäisen tärkeää.”

Kouvolan oma otos

FinSote-kysely on lähetetty 70 000 Suomessa asuvalle henkilölle. Kouvolan kaupunki on tilannut tutkimuksesta 3000 henkilön lisäotoksen, joka mahdollistaa kuntatasoisen tiedon saamisen. Kuntakohtaisen tiedon perusteella palveluja ja toimenpiteitä voidaan kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksen tuloksia käytetään Kouvolan Hyvinvointikertomuksen ja Hyvinvointisuunnitelman laadinnassa vuosille 2021-2024.

”Kouvolan kaupungilla on oma, vuosittain järjestettävä hyvinvointikysely mutta tämän kyselyn kaltaista kansallista, vertailtavaa tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ei saada mistään muualta,” kertoo Kouvolan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila. ”Vastaaminen on siksi äärimmäisen tärkeää.”

Mikä on FinSote-tutkimus?

Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSoten avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain. Tutkimus tuottaa myös seuranta- ja arviointitietoa väestön palvelutarpeiden tyydyttymisestä sekä väestön näkemyksistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, palveluiden saatavuudesta, laadusta ja käytöstä.

FinSote-tutkimus

  • tuottaa tärkeän osan sote-uudistuksen seurantaan ja arviointiin tarvittavista tiedoista
  • mahdollistaa maakuntien keskinäisen vertailun sekä vertailun koko maan tilanteeseen
  • vastaa väestön koettua hyvinvointia, palvelujen tarvetta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin, joihin muut aineistot ja rekisterit eivät tuota tietoa.

Tutkimuksen teettää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), jolla on yli 40 vuoden kokemus väestötutkimusten tekemisestä.

FinSote-tutkimuksen tulokset raportoidaan THL:n ylläpitämään, kaikille avoimeen ja maksuttomaan Terveytemme-palveluun. Tuloksia voi tarkastella väestöryhmittäin sukupuolen, ikä- tai koulutusryhmän mukaan. Yksittäistä vastaajaa niistä ei voi tunnistaa.

Lisätietoja:

Hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, 020 615 7483, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun