Euroopan komissio esittää 7,8 miljoonan euron CEF-rahoitusta Kouvolan RRT-hankkeelle

Euroopan komissio esittää 7,858 miljoonaa euroa CEF liikenne -tukea Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin toteuttamiseen. Kouvola RRT -hankkeessa rakennetaan intermodaaliterminaalialue, erikoispitkien junien lastausraiteet sekä terminaalialueelle johtavat katuyhteydet. EU:n rahoitus kohdistuu hankkeen toteuttamiseen kohdistuviin kustannuksiin.

Kouvolan kaupunki haki 23.10.2018 Euroopan unionin CEF 2018 liikenne -rahoitusta (Connecting Europe Facility) yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) intermodaalikuljetuksille kohdistetun terminaalialueen, lastausraiteiden ja alueelle johtavien liikenneväylien toteuttamiseen. Intermodaalikuljetuksissa lasti säilyy samassa kuljetusyksikössä vaihtaen kuljetusmuotoa.

Nelivuotisen Kouvola RRT -toteutushankkeen kokonaiskustannusarvio on 39,290 miljoonaa euroa, josta Kouvolan kaupungin osuus on 33,8 miljoonaa euroa ja liikenne- ja viestintäministeriön osuus 5,49 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön osalta hankkeen toteuttavana tahona on Väylävirasto.

Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -välineestä esitetään liikennehankkeelle 20 prosentin rahoitusta, josta Kouvolan kaupungille kohdistuu enintään 6,760 miljoonaa euroa sekä liikenne- ja viestintäministeriölle enintään 1,098 miljoonaa euroa. Rahoitus ajoittuu vuosille 2019 – 2022 terminaalialueen rakentamiseen, tarvittavan raideinfrastruktuurin sekä alueelle johtavien liikenneyhteyksien toteuttamiseen.

– Saatu rahoitus on merkittävä, ja tarkoittaa Kouvolan näkökulmasta sitä, että Kouvolan terminaalialueen merkitys Euroopan logistiikkakeskusten joukossa on aidosti tunnustettu, Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.

Euroopan komission esittämä rahoitus on jatkoa Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin infrastruktuurin kehittämiseen ja logistiikka-alueen toiminnallisuuden parantamiseen vuosina 2016 – 2018 saadulle CEF 2015 liikenne -rahoitukselle.

Muut CEF 2018 -haussa rahoitusta saaneet tahot Suomessa kuuluvat kansainvälisiin työyhteenliittymiin. Kouvola RRT oli Suomessa tuen saaneista hankkeista ainoa täysin kansallinen hanke.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on määritelty Suomen ainoaksi Euroopan liikenteen ydinverkon (TEN-T) rautatie- ja maantieterminaaliksi Euroopan unionin asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Sivun alkuun