EU-yhteyshenkilön vierailu tiivisti entisestään hyvää yhteistyötä Kouvola RRT-hankkeessa

Projektipäällikkö Elena Jenaro sai vierailullaan laajan tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä ensimmäisen rakennusvuoden jälkeen sekä selvityksen rakentamisen seuraavista vaiheista. Tapaamisessa myös syvennettiin yhteistyötä hankkeen johtoryhmän, raportointin osallistuvien henkilöiden ja Kouvola Innovationin edustajien kanssa.

RRT-hankkeen EU-yhteyshenkilö Elena Jenaro puhuu kokouksessa.
RRT-hankkeen EU-yhteyshenkilö Elena Jenaro vieraili Kouvolassa tiistaina.

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT sai tiistaina kansainvälistä huomiota, kun kaupungintalolla vieraili RRT-hankkeen EU-yhteyshenkilö projektipäällikkö Elena Jenaro Euroopan Komission Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastosta (Innovation and Networks Executive Agency, INEA). Virasto hallinnoi liikenteen, energian ja televiestinnän alan Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmia, joista Kouvola RRT-hanke saa myös rahoitusta.

Jenaro tapasi hankkeen raportointikokouksessa RRT-hankkeen johtoryhmää, raportointiin osallistuvia henkilöitä sekä Kouvola Innovationin edustajia.

Elena Jenaro on ollut Kouvola RRT-hankkeessa mukana suunnitteluvaiheen sopimusvalmistelusta lähtien.

– Yhteistyö ja kanssakäyminen Kouvolan kaupungin kanssa on ollut erittäin hyvää. Kouvolan RRT-hanke on laaja ja näkökulmastamme tärkeä, joten haluamme syventää yhteistyötä entisestään ja tavata hankkeen johtoryhmän, Jenaro kertoo. Myös hankkeen teknisen ja taloudellisen seurannan kannalta on hyvä käydä välillä keskusteluja ja tarkistaa, että hanke etenee mutkattomasti ja suunnitelmien mukaan.

Kokouksessa Jenarolle esiteltiin Kouvolan logistisia vahvuuksia, kuten kaupungin hyvää sijaintia ja yhteyksiä niin rautatie- kuin maantiekuljetuksissakin sekä RRT-hankkeen etenemistä.

– Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa, summaa Portaankorva. Tämän vuoden tammikuussa alkanut louhintaurakka on loppusuoralla ja kallion räjäytykset ovat päättyneet. Tykkimäentien ja Kultasuontien tienrakennekerroksissa tarvittavan murskeen murskaus on käynnissä. Nyt kun 110 kV:n ilmajohdot on purettu, päästään tekemään Tykkimäentien ja Kultasuontien uusia katulinjoja täydellä teholla. Tavoitteena on, että kadut ovat valmiit murskepintaisena ensi kesän aikana.

Tämän urakan jälkeen painopengerrakenteet alueella puretaan ja ylijäämämassoja hyödynnetään terminaalialueen rakennekerroksissa sekä RRT 2 -alueen tonttien esirakentamisessa. Vuosien 2021-2022 aikana rakennetaan kunnallistekniikkaa ja valaistusta, asvaltoidaan ja lopulta aidataan alue. Väylävirasto toteuttaa lisäksi vuonna 2022 terminaaliraiteiden rakentamisen.

– Kun urakat on saatu päätökseen, mahdollistaa Kouvolan RR-terminaali rakenteiltaan kilpailukykyisen rahtiliikenteen EU:n ja Aasian välillä, Portaankorva kertoo.

Asiantuntijoita tutustumassa RR-terminaalihankkeen työmaahan.
RRT-hankkeen EU-yhteyshenkilö Elena Jenaro tutustumassa Kullasvaaran työmaahan yhdessä Kouvolan kaupungin kehittämispäällikkö Petteri Portaankorvan, Kouvola Innovation Oy:n myyntipäällikkö Harri Mustosen sekä Kouvola Cargo Handling Oy:n markkinointijohtaja Anu Kujansuun kanssa.

Iltapäivällä Jenaro vieraili Kouvola RR-terminaalin rakennustyömaalla.

– Esittelimme yhteyshenkilöllemme ensimmäisen valmistuneen rakennusurakan tuloksia, kuten irtilouhitun kallioalueen sekä intermodaaliterminaalialueen esikuormitusta varten toteutetut louhe- ja painopenkereet. Lisäksi tutustuimme meneillään olevaa kadunrakennustyömaahan ja kerroimme laajemmin Kouvolan logistiikka-alueen toiminnasta, kertoo Petteri Portaankorva maastokatselmuksesta.

Lisätiedot:
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, p. 040 489 9215, petteri.portaankorva@kouvola.fi

www.kouvola.fi/rrt, www.facebook.com/RailgateFinlandRRT

Kouvola RRT vahvistaa Kouvolan asemaa raidelogistiikan keskittymänä. Suomen ainoan Euroopan TEN-T ydinverkolle sijoittuvan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Kullasvaaraan rakentuvassa RR-terminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia kokonaisina. Operointi pitkillä junilla mahdollista vain Kaakkois-Suomessa. Hanke toteuttaa kaupunkistrategian keskeistä tavoitetta vahvistaa logistiikka-alan kasvua. Kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita ja mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Sivun alkuun