Esitys Kouvolan kaupungin uusiksi toimialoiksi ja palveluiksi kaupunginhallitukseen

Kaupunginjohtaja Marita Toikan esitys Kouvolan kaupungin toimialoiksi ja palveluiksi 1. kesäkuuta 2021 alkaen on kaupunginhallituksen asialistalla ensimmäisen kerran 23. marraskuuta. Asia käsitellään hallintosäännön yhteydessä. Esitetty organisaatio on hyvin pitkälle yhtenevä sen organisaatiokuvauksen kanssa, joka sisältyy vuoden 2019 marraskuussa valtuustossa käsiteltyyn palveluverkon päivittämisen listatekstiin.

Kouvolan kaupungin organisaatio uudistettiin 1.1.2019, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyivät Kymsote-kuntayhtymän järjestettäviksi. Organisaatiota muutettiin myös vuoden 2020 alusta. Nyt valmisteilla on seuraava, 1. kesäkuuta 2021 toteutuva organisaatiomuutos.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kesäkuuta 2019 kaupungin uuden ylätason organisaation ja toimintojen siirrot toimialojen välillä astumaan voimaan vuoden 2020 alussa. Samassa yhteydessä päätettiin käynnistää kaupungin johdon ja konsernipalveluiden rakennetta koskeva muutosselvitys. 

Kaupunginhallitus laajensi 11. marraskuuta 2019 päätöksellään selvityksen koskemaan myös tekniikka- ja ympäristöpalveluiden yhdistämisen sekä kasvatus- ja opetustoimialan ja liikunta- ja kulttuuritoimialan yhdistämisen sekä vaihtoehtoisten johtamis- ja ohjausrakenteiden tarkastelun.

Valmistunut Kouvolan kaupungin toimielin- ja toimialaorganisaation muutosselvitys käsiteltiin Kouvolan kaupunginvaltuustossa 12. lokakuuta. Selvitykseen perustuvaesitys kaupungin uusiksi toimialoiksi ja palveluiksi käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina 23. marraskuuta.

Organisaatiotarkastelu tuottaa ketterämpiä palveluprosesseja

FCG:n laatiman muutosselvityksen tavoitteena on ollut löytää keinoja, joilla parannetaan kaupungin johtamisen vaikuttavuutta sekä organisaation toimivuutta. Selvityksessä on pyritty löytämään toimenpiteitä, joilla on merkittävä vaikutus kaupungin johtamiseen, henkilöstöön ja kustannusten hallintaan.

– Kaupungin organisaation tarkastelu ja optimaalisen henkilöstömitoituksen hakeminen on jatkuvaa työtä. Tavoitteena on kuitenkin, että isot rakenteet pystytään linjaamaan 1.6.2021 organisaatiomuutoksessa pidempiaikaisesti.
– Organisaatiotarkastelu yksin ei tuo kaupungille merkittäviä säästöjä, mutta sillä pystytään tarkastelemaan ja kehittämään palveluprosessejamme ketterimmiksi, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Kaupunki siirtyy kolmeen toimialaan

Kaupunginjohtajan esityksessä Kouvolan kaupunki siirtyy neljästä toimialasta kolmeen. Muutoksessa nykyinen kasvatus- ja opetustoimiala sekä liikunta- ja kulttuuritoimiala yhdistyvät sivistyksen toimialaksi. Asumisen ja ympäristön toimiala muuttuu tekniikka ja ympäristö -toimialaksi. Konsernipalvelut jatkaa entisellä nimellään, mutta sekin rakenteeltaan uudistuneena.

Palveluita on esityksen mukaan kymmenen nykyisten kahdenkymmenen sijaan. Palvelut ovat toimialoittain seuraavat:

Sivistystoimiala:

  • kasvatus ja opetus
  • liikunta ja kulttuuri

Tekniikka ja ympäristö -toimiala:

  • viranomaispalvelut
  • kaupunkisuunnittelu
  • yhdyskuntatekniikka
  • kiinteistöpalvelut

Konsernipalvelut:

  • hallinto ja hankinnat
  • talous ja strategia
  • henkilöstöpalvelut
  • tilapalvelut

Hallintosääntö, jonka yhteydessä esitys kaupungin uusista toimialoista ja palveluista käsitellään, on kaupunginhallituksen asialistalla ensimmäisen kerran 23.11. Asia esitetään jätettäväksi tuolloin pöydälle tutustuttavaksi, ja käsitellään varsinaisesti 30.11. kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuuston käsittely on 7.12.2020.

Lisätiedot:

Marita Toikka, kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

Katja Tommiska, hallintojohtaja, puh. 020 615 8651, katja.tommiska@kouvola.fi

Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, puh. 020 615 4001, paivi.karhu@kouvola.fi

Sivun alkuun