Ennakkotilinpäätös 2023 – uudistuksen jälkeisen poikkeusvuoden tulos 19 miljoonaa euroa ylijäämäinen

kaupungintalo talvella

Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan kaupungin talous tulee olemaan tilikaudelta 2023 noin 19 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vaikka vuoden 2023 tulos oli hyvä, on kaupungilla edessään erittäin suuret taloudelliset haasteet, joiden eteen tehdään jatkuvasti työtä.

Ennakkoarvion mukaan Kouvolan kaupungin tulos tilikaudelta 2023 tulee olemaan noin 19 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio 2023 11,9 miljoonaa euroa). Tämä tarkoittaa, että taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katettua.

Edellistä ennustetta parempaan lopputulokseen vaikuttivat mm. verotulojen parempi kertymä, harkinnanvaraisen valtionosuuden saaminen, toimintatulojen parempi kertymä sekä arvopapereiden edellisvuoden alaskirjausten palautus. Talouden haasteisiin on reagoitu vuoden aikana ja kaupunki on tehnyt toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti poikkeuksellinen tulorahoitus  

− Ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta täytyy muistaa, että vuosi 2023 oli poikkeuksellinen. Verotuloja saatiin osin vielä vuoden 2022 verotuksen perusteella, arviolta noin 13 miljoonaa euroa. Lisäksi valtionosuuksien leikkaukset realisoituvat täysimääräisesti vuonna 2024 eli 2023 saatiin valtionosuuksia 21 miljoonaa euroa enemmän kuin 2024. Jos nämä erät olisivat kohdistuneet jo vuoteen 2023, olisi tulos vuodelta 2023 ollut noin 15 miljoonaa euroa negatiivinen, kertoo talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Toiminnan tuottojen ja kulujen erotus eli toimintakate toteutui noin 2 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Verotulot ylittyivät 6,6 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 1,5 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kasvatti 1,25 miljoonaan euron harkinnanvarainen valtionosuus. Verotulojen merkittävin poikkeama oli tuloveroissa.

Investointimenoja toteutui 30,6 miljoonaa euroa, alkuperäisen talousarvion ollessa 42,9 miljoonaa euroa. Lainakanta pieneni 50 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen nähden ja on tilinpäätöshetkellä noin 299 miljoonaa euroa.

Kaupungin tilinpäätös valmistuu viikolla 12 ja on kaupunginhallituksen käsittelyssä 25.3.2024.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun