Ennakkotietojen mukaan kaupungin tilinpäätös on noin 1,9 miljoonaa ylijäämäinen – lainakanta aleni edelleen

kaupungintalo talvella

Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan kaupungin talous tulee olemaan tilikaudelta 2021 noin 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi Kymsoten palvelusopimuksen ylitys 23,5 miljoonaa euroa. Toisaalta verotulojen myönteinen kehitys paransi tulosta. Vuoden 2021 lopussa kumulatiivinen eli kertynyt ylijäämä on 19,9 miljoona euroa.

Vuotta 2021 varjostivat edelleen koronan vaikutukset. Kaupungin toiminnassa jouduttiin reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Valtio tuki edelleen kuntia koronakustannuksissa, mutta merkittävin osa avustuksista ohjattiin Kymsotelle.

Koronavirus aiheutti kaupungille lisämenoja mm. suojavarusteiden ja desinfiointitarvikkeiden osalta sekä henkilöstön sijaiskustannuksissa. Lisäksi kaupungille tuli tulojen menetyksiä joukkoliikenteessä, liikunta- ja kulttuuripalveluissa sekä pysäköinninvalvonnassa. Oman toiminnan osalta talouden merkittävimmät poikkeamat aiheutuivat koronaviruksesta.

− Kouvolassa on tehty jo paljon toimenpiteitä, joilla on vaikutettu positiivisesti talouden suuntaan. Viime valtuustokaudella hyväksyttiin palveluverkkopäätöksiä sekä talouden sopeuttamisohjelma säästöineen. Näitä päätöksiä on edelleen vietävä määrätietoisesti eteenpäin, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Kymsoten palvelusopimuslaskutus kasvoi edellisvuodesta 30,4 miljoonaa euroa, mutta Kymsoten positiivisen tuloksen johdosta kaupunki pystyi alentamaan edellisvuonna tehtyä alijäämävarausta. Tämä huomioiden Kymsoten menoihin alkuperäisessä talousarviossa varattu summa ylittyi 17,3 miljoonaa euroa.

Verotulojen positiivinen kehitys näkyi valtakunnallisesti sekä Kouvolassa erityisesti yhteisöverotuloissa. Myös tuloverot kehittyivät arvioitua paremmin. Vuonna 2021 kunnat saivat korotettua yhteisöveron jako-osuutta osana valtion koronatukitoimenpiteitä. Tämä korotus poistui vuonna 2022.

− Olemme tyytyväisiä, että taseen kertynyt ylijäämä vahvistui edelleen. Asukasta kohden kertynyttä ylijäämää on nyt 247 euroa. Kertynyt ylijäämä on tärkeä talouden tunnusluku, joka tuo puskuria talouden hallintaan, kertoo Kunnas.

Lainakanta aleni jo toisena vuotena perättäin

Kaupungin lainakanta aleni edelliseen vuoteen nähden noin 10 miljoonaa euroa. Pitkäaikainen lainakanta aleni 22,5 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen lainarahoituksen muutos oli 12,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 nettoinvestoinnit olivat noin 37 miljoonaa euroa. Lähivuosien investoinnit Kouvolassa keskittyvät edelleen pitkälti vuosille 2020─2027 painottuvaan kouluverkon uudistamiseen. Myös uuden uimahalli-investoinnin valmistelu etenee. Kulttuuri-investointien osalta tehdään selvitystyötä.

− Kokonaisuutena Kouvola on investoinut vähemmän kuin kunnat keskimäärin. Investointeja ja niiden tarpeellisuutta pohditaan ja selvitetään perusteellisesti. Toisaalta meidän on kuitenkin uskallettava tehdä kaupungin elinvoimaa vahvistavia investointeja, toteaa kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Positiivisena signaalina Kouvolan työllisyyskehitys on parantunut lähes kaikilla mittareilla. Viime vuonna työttömiä työnhakijoita oli lähes tuhat aiempaa vähemmän. Myös Kouvolan vuotuinen muuttotappio lähes puolittui ja pieneni huomattavasti. Suunnan muutos on merkittävä ja kertoo siitä, että Kouvolan vetovoimaisuus asuinpaikkana on lisääntynyt. Lisäksi syntyvyys oli lievässä kasvussa.

Koronatuella palkattiin määräaikaista henkilöstöä

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 3 249 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakinaisia oli 2 548. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2021 yhteensä noin 3 011, mikä on noin 241 enemmän kuin edellisvuonna. Henkilötyövuosien määrä on kuitenkin hieman alhaisempi kuin vuonna 2019. Kasvua edellisvuoteen selittävät erityisesti vuoden 2020 lomautukset, joiden vaikutus vuonna 2020 oli noin 100 henkilötyövuotta. Lisäksi määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi edellisvuodesta noin 106 henkilötyövuodella ja palkkatuella työllistettyjen 55 henkilötyövuodella. Vuonna 2021 palkattiin paljon määräaikaista henkilöstöä valtion koronatuella sekä lisättiin huomattavasti palkkatukijaksoja aiempiin vuosiin verrattuna.


Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun