Ennakkotiedot kaupungin tilinpäätöksestä – Sotekustannuksien ylitys painaa tuloksen reilusti alijäämäiseksi  

kaupungintalo talvella

Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan kaupungin talous tulee olemaan tilikaudelta 2022 noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi Kymsoten talousarvion iso ylitys.

Ennakkoarvion mukaan Kouvolan kaupungin tulos tilikaudelta 2022 tulee olemaan noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämä tarkoittaa, että taseen kumulatiivinen ylijäämä tulee käytettyä alijäämän kattamiseen. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kumulatiivinen alijäämä tule olemaan noin -0,5 miljoonaa euroa.

Kymsoten loppuvuodesta merkittävästi kohonneilla ja talousarvion ylittäneillä kustannuksilla oli suuri vaikutus kaupungin alijäämäiseen tulokseen. Kymsoten menoihin Kouvolan alkuperäisessä talousarviossa varattu summa ylittyi 28,7 miljoonaa euroa. Ylitys sekä myös kasvu edellisvuoteen verrattuna olivat 8 %. Kymsoten palvelusopimuksen mukaisen laskutuksen toteuma jäi hieman alle talousarvion, mutta Kymsoten alijäämän kattamisesta johtuen talousarvio ylittyi. Kouvola oli varautunut alijäämän kattamiseen 11,6 miljoonalla, mutta osuus kattamisesta nousi 43,6 miljoonaan euroon. Sote-kustannuksien kasvu vaikuttaa myös pysyvästi valtionosuuksiin ja sitä kautta kaupungin rahoituspohjaan.

Kaupungin omassa toiminnassa merkittävimpiä poikkeamia alkuperäiseen talousarvioon aiheuttivat energian ja yleinen hintatason nousu, sijaiskustannukset sekä haastavat sääolosuhteet. Kaupungin oman toiminnan osalta ylitykset olivat noin 2,8 miljoonaa euroa ja kasvu edellisvuoteen nähden 2,9 %. Toisaalta kaupungin verotulot kasvoivat viime vuonna yli 15,5, miljoonaa euroa yli alkuperäisen talousarvion. Kaupungin investointimenot olivat yhteensä 35 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 28 miljoonaa euroa.

Kaupungin tilinpäätös valmistuu viikolla 12 ja on kaupunginhallituksen käsittelyssä 27.3.2023.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun