Energiasäästöjä haetaan tilatehokkuudella – kaikki säästöt eivät synny liikuntapalveluista

Kiinteistönhoitaja tarkastaa Kuusankosken kirjaston ilmavaihtokoneen toimintaa tietokonen seurannasta.

Kouvolan kaupunki hakee energiasäästöjä tilatehokkuudesta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kaupungin energiansäästötavoite on kolme miljoonaa euroa, joka  tarkoittaa 20 prosentin leikkausta energian vuosikulutukseen. On kansallinen velvollisuus ja vastuu säästää energiaa. Julkishallintona kaupunki näyttää esimerkkiä energiakriisissä.

Vajaakäyttöisten tilojen vuokrasopimuksia on jouduttu irtisanomaan, jotta tilat voidaan laittaa peruslämmölle. Uusia tiloja pyritään löytämään menetettyjen tilalle. Kiinteistöautomaatiota on tehostettu keväästä lähtien ja lämmitystapamuutoksia tehdään edelleen.

Liikuntatiloista saatavat energiansäästöjen lisäksi säästöjä haetaan kaikista kaupungin tiloista ja toiminnasta. Tekniikka ja ympäristö -toimialan energiansäästöistä päättää tekninen lautakunta 3.11.

Kiinteistöautomaatiota tehostettu

Konsernipalvelut on keväästä lähtien tehnyt energiansäästötoimenpiteitä, ja tahti on selvästi kiristynyt elokuusta lähtien. Kiinteistöjen automaatiosäädöillä ja ilmanvaihdon ohjausta tehostamalla saadaan huomattavaa energiansäästöä sekä sähköstä että lämmityksestä. Sisälämpötilat on säädetty pääosin 20 asteeseen myös konsernipalveluiden käyttämien rakennuksien osalta.

Lämmitystapamuutoksia on tehty keväästä lähtien ja ne jatkuvat läpi talven. Useissa maakaasukohteissa on siirrytty väliaikaisesti öljylämmitykseen ja viidessä maakaasukohteessa siirrytään kaukolämpöön. Kaupungilla on edelleen maakaasukohteita. Lämmitystapamuutoksien osuus n. 380 000 €/lämmityskausi

Maaliskuun loppuun mennessä saatava energiansäästö on karkeasti arvioituna 1 200 MWh ja 800 000 euroa.

Tiloja kylmennetään

Konsernipalveluissa lisäsäästöjä haetaan tilatehokkuudesta. Tilapalvelut on joutunut irtisanomaan useita vuokrasopimuksia rakennuksista, jotka ovat olleet erityisen vajaakäyttöisiä. Tällaisia rakennuksia ovat olleet mm. Keltakankaan koulu, Länsiasemantie 5 (asuntola). Tilapalvelut on pyrkinyt löytämään uusia tiloja tilansa menettäneille seuroille ja yhdistyksille.

Huomattavaa tilojen kylmentämistä on tehty useissa rakennuksissa, mm. Tornionmäen koulussa. Metsäeskareiden käyttämät tilat ja liikuntasali pidetään lämpimänä, mutta muiden tilojen lämpötila on laskettu peruslämmölle. Myös kokonaan tyhjentyneet rakennukset on laskettu peruslämmölle.

Osa rakennuksista on päätetty laittaa kokonaan kylmäksi, koska näiden osalta ei nähdä jatkokäytölle edellytyksiä. Tällaisia rakennuksia ovat mm. Vaskirinne, Keltakankaan koulu ja Ankkapurhan entinen päärakennus. Kohteet tuodaan vielä erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi 30.10.2022.

Energiasäästöä kaupungilta poistuneista kiinteistöistä

Kymsote Kiinteistölle myytyjen Marjoniementie 6:n ja Lauttarannan osalta kaupunki ei enää kanna riskiä energiakulujen noususta. Kaupunki on myös pääsyt kokonaan eroon Kuusankosken tyhjilleen jääneen terveysaseman ja kaasulämmitteisen Moision kartanon energiakuluista. Energiasäästö näistä yht n. 250 000 euroa. Kauppojen myötä tulee myös paljon kerrannaissäästöjä muiden ylläpitokulujen osalta.

Pääterveysaseman ja Utinkatu 85 asuntolan kylmäksi laitolla ja purulla säästetään energiakuluja ensi vuonna 320 000 euroa. Myös kaikki muut ylläpitokulut poistuvat näiden kiinteistöjen osalta.

Hemsö-kaupassa olevien, ulkoisten vuokralaisten käytössä olevien Edukon kampuksen ja paloasemien energiakulut ovat arviolta reilut 700 000 euroa vuodessa. Koska kauppa ei ole vielä toteutunut, kaupunki kantaa riskin kohoavista energiakuluista toistaiseksi. Näiden rakennusten energiakustannusten arvioidaan kohoavan 420 000 € vuodessa.

Kaupungintalon tilatehokkuus-projekti etenee, suunnitteilla on laittaa lohko/kerros peruslämmölle lämmityskauden aikana.

Kaupungin energiakustannusten arvioidaan ylittyvän n. 5.2 miljoonaa euroa vuoden 2022 osalta jos nykyisellä kulutuksella jatketaan. Pelkkää energiaa säästämällä ei voida saavuttaa kolmen miljoonan säästötavoitetta. Energiasäästön lisäksi on haettava säästöjä myös muista käyttötalouskuluista.

Lisätiedot:
Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka, puh 020 615 7122, arto.kuitikka(at)kouvola.fi

Sivun alkuun