Edunvalvontaa ympärivuorokautisen päivystyksen säilymisen puolesta

Kouvolan kaupunginvaltuutetut Miia Witting (kok), Ukko Bamberg (ps) sekä Mikko Jaanu (ps) tapasivat perjantaina 1.3. sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson valtiosihteerin Marjo Lindgrenin ja luovuttivat hänelle adressin Kouvolan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämisen puolesta.

Valtiosihteeri Marjo Lindgren (kuvassa vasemmalla) ja Kouvolan kaupunginvaltuutetut  Mikko Jaanu, Miia Witting ja Ukko Bamberg adressin luovutustilaisuudessa Helsingissä 1.3.

Tapaamisessa keskusteltiin päivystyksen merkityksestä pohjoiselle Kymenlaaksolle sekä sote-palveluista Kymenlaaksossa.

– Tapaaminen sujui hyvin, ja meille jäi sellainen kuva, että huolemme kuultiin, Miia Witting, Ukko Bamberg ja Mikko Jaanu toteavat.

 Kouvolassa kerättiin 20.11.2023–18.12.2023 adressit ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämisen puolesta paperisena sekä netissä adressit.com. Niihin saatiin lyhyessä ajassa 6 467 allekirjoitusta.  

Kymenlaaksossa tarvitaan kaksi ympärivuorokautista päivystyspistettä

Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa on yhteispäivystys. Kouvolassa on alueellinen sairaala, Ratamo-keskus, jossa akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystys on järjestetty STM:n poikkeusluvalla 31.12.2024 asti. Ensimmäisten vuosien aikana uusi päivystyksen toimintamalli, jossa ammattilaiset liikkuvat potilastilojen takana joustavasti on näyttänyt toimivan erinomaisen hyvin ja nopeasti.

Kymenlaakson sairaalaverkko palvelee kaksinapaisen maakunnan väestöä. Tämä haastaa päivystyksen järjestämisen yhdenvertaisesti. Mikäli Kouvolassa ei olisi nykyisen laajuista päivystystä jatkossa, eivät maakunnan terveyspalvelut toteudu tasapuolisesti, mikä on ollut koko hyvinvointialueuudistuksen tavoite. Kouvolan väestö ikääntyy muuta maata nopeammin, eli potilaita on paljon. Taloustilanne haastaa hyvinvointialueen tarkastelemaan palvelujaan ja palveluverkkoaan. Säästökohde ei kuitenkaan voi olla Kouvolan päivystys.

Kahden ympärivuorokautisen päivystyksen ja keskussairaalan säilyttäminen Kymenlaaksossa on kriittistä alueen asukkaiden, elinkeinoelämän ja koko maakunnan tulevaisuuden kannalta. 

Psykiatrinen sairaala edellyttää ympärivuorokautista päivystystä

Kouvolassa on Kymenlaakson lähialueen ainut psykiatrinen sairaala, johon hyvinvointialue on sitoutunut vielä 20 vuoden vuokrasopimuksella ja sairaalan toiminnan edellytyksenä on, että alueella on saatavilla päivystyspalveluita. Psykiatrisessa sairaalassa toimii myös nuorisopsykiatrian osasto, joka on alueen ainoita ja jonka palveluita ovat ostaneet mm. Mikkeli sekä Lappeenranta.

Valtatie 15 jo nyt kuormittunut

Päivystyksen siirtyminen Kotkan keskussairaalaan merkitsisi siirtoa yli 50 kilometrin ja noin 45 minuutin päähän Kouvolan keskustaajamasta. Sen läheisyydessä asuu 85 % kaupungin asukkaista. Valtatie 15 on jo äärimmilleen kuormittunut suurteollisuuden kuljetusreittinä. Se on odottanut valtion rahoitusta jo vuosia. Tien kantokyky on koetuksella, sillä se on jo tällä hetkellä sairaskuljetusten tärkein väylä. Liikennemäärät ja riskit kasvavat merkittävästi samoin Kelan matkakorvaukset.

Tilat eivät riittäisi

Päivystyksen lakkauttamisella olisi monia potilasturvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. Potilaiden hoitoon pääsy akuuteissa sairaustapauksissa viivästyisi, mikä lisäisi myös hoidollisia riskejä. Laboratorio ja kuvantamisen palvelut eivät toimisi virka-ajan ulkopuolella.

Keskussairaalan tilat ruuhkautuisivat. Kymenlaakson keskussairaalan uutta päivystystä ei ole rakennettu nykyistä isompien potilasmäärien varalle. Vuoden alusta Koksin ja Ratamon päivystyksissä on ollut saman verran asiakkaita vuorokaudessa, eli 115 asiakasta.

Kouvolan Ratamo-keskus mahdollistaa laadukkaan päivystystoiminnan jatkumisen Kouvolassa nykyisessä laajuudessaan. Alueella on paljon teollisuutta, Suomen suurin ratapiha ja varuskunta, jotka lisäävät suuronnettomuuden riskejä. Suuronnettomuustilanteessa Kouvolan päivystys tukee Kymenlaakson päivystyspalveluita. Kouvolassa on myös kolme lentokenttää, ja koko Kaakkois-Suomea palvelevan sairaalahelikopterin tuleva sijoituspaikka on Utti. 

Kymenlaakson hyvinvointialueen lähes 160 000 asukasta sijoittuu tasaisesti maakunnan molempiin päihin, joten myös palveluja on oltava molemmissa päissä. Se edellyttää, että akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys säilyy Kouvolassa, jotta lähes 80 000 Kouvolan asukasta saa tarvitsemansa palvelun.

Sivun alkuun