Biovaaoilla ruokahävikkiä vastaan

Kouvolan kaupungin 14 kouluun ja Lehtomäen päiväkotiin on hankittu ruokahävikin seurannassa ja vähentämisessä auttava Biovaaka-järjestelmä.

Kouvolan kaupungin strategisena tavoitteena on ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa. Tavoite velvoittaa Kouvolan kaupungin Ruokapalveluja vähentämään asiakkailta syntyvää hävikkiruokaa 20 prosentilla ja pienentämään siten asiakasruokailusta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä. Ruoan tuotanto käyttää runsaasti maata, vettä ja energiaa. Tuotanto ja kulutus yhdessä aiheuttavat yli 20 % kulutuksen ilmastokuormituksesta. Ruokahävikki on turhaan tuotettua ruokaa.

Ruokahävikkiä mittaavat Biovaa’at on sijoitettu ruokasalien astianpalautuspisteisiin keräämään tietoa ruokahävikin määrästä. Biovaa´an yhteydessä on näyttöruutu ja asiakkaan palauttaessa syömättä jäänyttä ruokaa palautusastiaan, hän näkee välittömästi hävikin määrän grammoina Biovaa´an näyttöruudulta. Näytössä on opastevärit, jotka kertovat ruokailijalle, kuinka hän on onnistunut hävikin vähentämisessä. Henkilökohtaisen palautteen avulla ruokahävikistä tehdään kaikille näkyvää ja sen määrään voidaan vaikuttaa.

Biovaaka antaa lisäksi tarkkaa tietoa, paljonko ja minkälaista jätettä syntyy tuotannosta keittiön puolella ruokaa valmistettaessa ja myös siitä, miten paljon ruokaa päätyy lautasjätteeksi ruokasalin puolella ja kuinka paljon ruokaa jää yli linjastolla.

Ruokahävikkiä voidaan seurata Biovaaka-järjestelmän tuottaman raportoinnin avulla kohdekohtaisesti päivä-, viikko-, kuukausi- tai ruokalistatasolla. Hävikkiruoasta saatua tietoa voidaan hyödyntää ja analysoida mm. opetuksessa. Koulut voivat asettaa myös omia tavoitteitaan hävikkiruoan vähentämiseen.

– Hävikin vähentämiseen ei ole yhtä ainutta tapaa, vaan olemme lähteneet siitä, että yritämme löytää konkreettisia keinoja, joilla voimme asiaan vaikuttaa – Biovaaka on yksi niistä. Ja erityisen ylpeitä olemme siitä, että olemme ensimmäisenä Kymenlaaksossa ottamassa tätä käyttöön, sanoo ruokapalvelusuunnittelija Merja Saarinen. Tavoitteena järjestelmällisen hävikin seurannan, viestinnän ja neuvonnan avulla on vaikuttaa asenteisiin ja vähentää hävikkiruoan määrää.

Lisätietoja: ruokapalvelusuunnittelija Merja Saarinen, puh. 02061 57984, merja.saarinen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun