Avustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen Kymenlaaksossa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kotkan kaupungille valtionavustusta yhteensä enintään 186 299 euroa vuosille 2020-2021 käytettäväksi maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen Kymenlaaksossa. Avustus kattaa 70 % kehittämistyön kokonaiskustannuksista. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2020 – 31.8.2021. Kouvolan kaupunki on hankkeen yhteistyökumppani ja osarahoituksen saaja.

Hanke liittyy hallitusohjelmaan kirjattuihin kotoutumista koskeviin tavoitteisiin. Tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä parantaa kotoutumispalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja velvoittavuutta.

Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan olemassa olevaa ohjaus- ja neuvontapalvelua Kotkassa, perustetaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste Kouvolaan sekä laajennetaan palveluverkostoa Etelä-Kymenlaakson kuntiin. Hankkeen toiminnoilla vahvistetaan monialaista verkostoa maakunnassa ja maahanmuuttajien kotoutumista sekä lisätään aktiivisuutta ja osallisuutta.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Anu Kilpinen
Kotkan kaupunki
maahanmuuttajatyön vs. johtaja
hankekoordinaattori
anu.kilpinen@kotka.fi
p. 040 560 5937

Tuija Väyrynen
Kouvolan kaupunki
maahanmuuttokoordinaattori
hankekoordinaattori
tuija.vayrynen@kouvola.fi
p. 0206158530

Sivun alkuun