Asuntomessut Kouvolassa olivat yhdessä tekemisen voimannäyte

Asuntomessut Kouvolassa saivat erinomaista näkyvyyttä mediassa ja kiitosta messuvierailta. ”Rakkaudella rakennettu – sydämellä sisustettu” oli osuva markkinointislogan kompaktina ja kohtuullisena pidetylle messualueelle. Talouden osalta asuntomessuhanke toteutui tavoitteiden mukaisesti.

Kouvolan Asuntomessut on saatu raportointia myöten valmiiksi. Kaupunginjohtaja Toikka on tyytyväinen lopputulemaan: ”Messut olivat onnistunut kokonaisuus, mistä suuri kiitos kaupungin ja Suomen Asuntomessujen henki­löstölle, jotka olivat rakentamassa tapahtumaa, osa vuosienkin ajan.  Messut lisäsivät Kouvolan näkyvyyttä ja ovat hyvä pohja tulevalle kaupungin tunnettuuden kasvattamiselle sekä kaupunkimarkkinoinnille; niin tonttien osalta kuin muutoinkin,” hän summaa.

Pioneeripuistossa kävi neljän messuviikon aikana yhteensä 114 000 kävijää – keskimäärin 3 700 messuvierasta per päivä. Lähes neljä viidestä messuvieraasta tuli Kymenlaakson ulkopuolelta ja reilut 40 % noin 100 kilometrin säteeltä.

Messuvieraat toivat kaupunkiin noin 12,1 miljoonaa euroa, josta 7,1 miljoonaa käytettiin messujen ulkopuolella keskustan palveluissa, kauppakeskuksissa, oheiskohteissa sekä majoitukseen. Oheiskohteissa maailmanperintökohde Verlassa, Taideruukissa Kuusankoskella sekä Ankkapurhan kulttuuripuistossa messukesä näkyi runsaampina kävijämäärinä ja normaalia monipuolisempana palvelu- ja tapahtumatarjontana.

Median potentiaalinen tavoittavuus oli loistava, yli 244 miljoonaa, joten messujen viestit ovat tavoittaneet yleisönsä.

Budjetin osalta messut toteutuivat suunnitellusti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä messujen kustannusarvio oli 3 miljoonaa euroa. Nelivuotisen hankkeen kustannustoteuma oli noin 2,8 miljoonaa euroa. Kustannukset  muodostuivat mm. tonttimarkkinoinnista, alueen valmistelusta messuja varten sekä kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välisen yhteistoimintasopimuksen velvoitteista, joita olivat mm. pysäköintijärjestelyt, messubussit, alueen jätehuolto, WC:t ja puhtaanapito sekä vartiointi ja järjestyksenvalvonta. Asuntomessujen suorat pysäköinti- ja pääsylipputulot kaupungille olivat 569 000 euroa.

”Kouvolan messujärjestelyissä korostui koko kaupungin yhteistyö. Onnistunut projekti on näyttö kouvolalaisesta osaamisesta ja asenteesta sekä yhteistyöstä messurakentajien, paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen sekä Kouvolan kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välillä”, kertoo projektipäällikkö Sanna Kauppi.

Messuvierailta kerätyn palautteen perusteella vieraista kolmasosa piti Kouvolaa kiinnostavana matkakohteena ja vapaa-ajan paikkakuntana. Kouvolasta vastaajille tuli mieleen mm. hyvät yhteydet joka suuntaan, varuskuntakaupunki ja kaunis ympäristö.

”Messut saatiin toteutumaan 10 vuoden työn tuloksena. Nyt alkaa jatkotyö kaupungin tunnettuuden parissa. Tavoitteena on saada messujen aikainen positiivinen näkyvyys hyödynnettyä, ja kertoa viestiä Kouvolasta laadukkaana, viihtyisänä ja monimuotoisena asuinpaikkana”, Marita Toikka sanoo.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

projektipäällikkö Sanna Kauppi, puh. 020 615 5073, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun