Asumisen unelmia Kouvolassa selvitetään kyselyllä

Miten haluaisit asua vuonna 2030? Missä päin Kouvolaa kotisi voisi sijaita? Mitä asumisen toiveita sinulla on? Kouvolan kaupunki selvittää asumisen arvostuksia, ihanteita ja valintoja Kouvolassa. Helmikuun ajan auki olevan verkkokyselyn tuloksia käytetään kaupungin asuntopoliittisen linjausten laatimisessa.

Kouvolan kaupunki haluaa selvittää asumiseen liittyviä arvostuksia, ihanteita ja valintoja Kouvolassa. Nykyisille sekä tuleville asukkaille suunnattu kysely tuottaa tietoa kaupungin asuntopoliittisia linjauksia varten, jonka määrittely on parhaillaan käynnissä. Lisäksi tietoja hyödynnetään laajemmin kaupungin maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa.

Kysely on auki 28.2.2021 asti kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/kyselyt.

Tulevaisuuden asunto- ja tonttitarjonnan linjaukset

Asuntopoliittisissa linjauksissa määritellään, millaisia asuntoja Kouvolaan halutaan ja tarvitaan, ja millaisiin sijainteihin niitä tulevaisuudessa tuotetaan. Kyselytulosten lisäksi kevään aikana työssä tarkastellaan asumisen trendejä ja koronatilanteen vaikutusta sekä linjataan sidosryhmien kesken kaavoituksen ja vuokra-asuntotuotannon periaatteita, tavoitteita ja tehtäviä. Työssä tarkastellaan myös asuntopolitiikkaa ohjaavia nykyisiä linjauksia, kuten maankäytön toteuttamissuunnitelmaa, kaupungin elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvu -ohjelmia ja Kouvolan Asuntojen strategialinjauksia. 

Linjausten ensimmäinen hyväksytty versio on tavoitteena käsitellä kuluvan valtuuston toimikaudella. Linjauksia päivitetään tarvittaessa vuosien aikana.

Näkyvätkö korona-ajan signaalit Kouvolassa?

Korona-ajan tuomat muutokset asumistoiveisiin tuovat kiinnostavan uuden näkökulman asuntopoliittisen selvitykseen. Todennäköisesti muutokset näkyvät jollain aikavälillä asumisessa myös Kouvolassa. Jo nyt on maailmanlaajuisesti nähtävissä asumiseen vaikuttavia signaaleja, joissa korostuvat viheralueiden merkitys, työnteon uudet muodot, muutokset liikkumistottumuksissa sekä vihreät valinnat arjessa. Muun muassa toimivat viheryhteydet, luonnon läheisyys, puhtaus ja rauha voivat tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien ohella korostua ihmisten asuinpaikkavalinnoissa.

Muutokset asumisen toiveissa voivat näin ollen vaikuttaa myös alueiden kasvudynamiikkaan ja tässä Kouvola voi sijaintinsa ja luontoelementtiensä takia hyötyä muuttuneesta tilanteesta.

Lisätiedot

työryhmän pj., Tuukka Forsell, tuukka.forsell@kouvola.fi , 020 615 9333
Katariina Valtonen, katariina.valtonen@kouvola.fi, 020 615 7033