Valkealan Harjunmäellä hoidetaan metsää suunnitelmallisesti

Harjunmäen suositulle ulkoilualueelle laaditaan ulkoilupainotteinen metsänhoitosuunnitelma, jolla huolehditaan metsän hoitamisesta pienimuotoisesti. Keväällä pidetyn asukaskyselyn kautta hoitosuunnitelman valmistelun tueksi saatiin paljon mielipiteitä ja käyttäjätietoa alueen ulkoilijoilta. Torstaina 12.9. luonnosvaiheessa olevaa suunnitelmaa esitellään alueen käyttäjille.

Suosittu ulkoilualue siirtyi Kouvolan kaupungin omistukseen vuonna 2018. Alue on asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Parhaillaan työn alla olevalla Harjunmäen metsänhoitosuunnitelmalla ohjeistetaan alueen metsän hoitamista seuraavalla kymmenvuotiskaudella. Hoitosuunnitelman mukaisesti metsää hoidetaan pienimuotoisesti, käyttäen eri kasvatushakkuiden keinoja. Tavoitteena on kasvattaa metsää eri-ikäisenä ja tiheydeltään vaihtelevana, sekä turvata metsän elinvoimaisuus ja luontainen uudistuminen siten, että jatkossa ei tarvitsisi tehdä uudistus- tai avohakkuuta.

Metsänhoitosuunnitelman tueksi ulkoilualueen käyttäjiltä eli asukkailta, yhdistyksiltä, yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä kysyttiin mielipiteitä Harjunmäen metsänhoidosta. Keväällä pidetyllä kyselyllä kartoitettiin mm. Harjunmäen ulkoilijoiden arvokkaiksi kokemia virkistyskohteita, mielipiteitä eri osa-alueille suunniteltujen metsänhoitotöiden laajuudesta ja voimakkuudesta sekä ideoita alueen virkistyspaikan kehittämiseen.

Metsänhoitosuunnitelmaa esitellään metsäkävelyllä

Harjunmäen metsänhoitosuunnitelmaa esitellään kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa torstaina 12.9.2019 klo 17.00 Valkealan jäähallin kahviossa (Toikkalantie 8, Valkeala). Keskustelun ja kahvin jälkeen klo 18.00 alkaen on mahdollisuus osallistua metsäkävelyyn, jossa suunnitelman kohteita tarkastellaan tarkemmin maastossa.

Metsänhoitosuunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa 24.9.2019. Hyväksynnän jälkeen lautakunta asettaa suunnitelman nähtäville 25.9-9.10.2019, jolloin siihen on vielä mahdollisuus ottaa kantaa. Suunnitelma on tällöin nähtävillä osoitteessa www.kouvola.fi sekä Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, Kuusankoski). Metsänhoitotyöt alueella alkavat suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja: metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, puh. 020 615 7754, kirsi.hokkanen@kouvola.fi

Sivun alkuun