Uutta virtaa Matkakeskuskorttelin kehittämiseen tontinluovutuskilpailulla

Kilpailualue rajattuna ortoilmakuvaan (2018) punaisella katkoviivalla.

Matkakeskuksen alueen kehittäminen saa uutta virtaa perjantaina alkaneen tontinluovutuskilpailun myötä. Kilpailun tavoitteena on löytää taho, joka suunnittelee ja rakentaa Matkakeskuksen korttelin ensimmäisen radanpuoleisen osan. Kaupungin keskeisin alue täydentyy myöhemmin vaiheittain rakennettavilla osilla.

Kilpailualue sijaitsee asemarakennuksen länsipuolella, höyryveturi Ruuhveltin paikalla. 4-6 kerroksiseksi hahmotellun rakennuskokonaisuuden maantasokerroksiin osoitetaan pääasiassa liike- ja palvelutiloja ja ylempiin kerroksiin pääasiassa toimitiloja. Rata-alueen läheisyydestä johtuen asuminen ja majoitustilat eivät sovellu kilpailualueelle. Viime kesänä talkoovoimin kunnostetulle höyryveturi Ruuhveltille etsitään arvoisensa paikka radan tuntumasta, mahdollisimman läheltä nykyistä sijaintia

Kilpailualue rajattuna ortoilmakuvaan (2018) punaisella katkoviivalla.
Kilpailualue rajattuna punaisella katkoviivalla.

Vaiheittain toteutettava kokonaisuus

Kouvolan kaupungin suunnitelmien mukaan Matkakeskuskorttelin alue täydentyy myöhemmin vaiheittain rakennettavilla osilla. Nämä voivat sisältää jo aiemmin suunnitelmissa olleen monitoimihallin tai asuinkerrostaloja Hallituskadun varteen.

Jos vaihtoehdot toteutuvat, siirtyy osa pysäköinnistä maantasolta pysäköintihalliin. Tällöin myös linja-autoasema siirretään aseman itäpuolelle. Näistä päätetään erikseen ensimmäisen rakentamisvaiheen jälkeen.

Kilpailusta vastaava kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka uskoo, että kun Matkakeskuksen kortteli on mahdollista rakentaa vaiheittain, se toteutuu helpommin. ”Aiemmin Matkakeskuksen aluetta yritettiin kehittää kertaheitolla, mutta ei löytynyt rakennuttajaa, joka olisi halunnut kantaa niin suuren taloudellisen riskin. Nyt hanke on jaettu useampaan vaiheeseen, jotta toteuttaminen olisi helpompaa, kun pääomaa ei tarvitse sitoa niin paljoa kerrallaan.”

Kaupunginarkkitehti kertoo, että kilpailulla haetaan ympäröivään kaupunkitilaan soveltuvaa, arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ratkaisua, joka täydentää asemanseudun toimintoja, sekä kytkeytyy luontevasti olemassa olevaan asemarakennukseen. ”Alue muodostaa tärkeän kaupunkikuvallisen elementin junamatkustajille laiturialueen suunnasta ja antaa ensivaikutelman kaupungista. Odotamme tasokkaita ehdotuksia Kouvolan näkyvimmälle paikalle.”

Kaksivaiheinen kilpailu ammattilaisille

Käynnissä oleva tontinluovutuskilpailu koskee hankkeen ensimmäistä vaihetta. Tontinluovutuskilpailuun ilmoittautuminen alkoi perjantaina ja jatkuu helmikuun loppuun saakka. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat ilmoittautuvat ja ilmoittautuneiden kanssa pidetään yhteinen neuvottelu kilpailuohjelman tarkemmista reunaehdoista. Kilpailuohjelma julkaistaan neuvottelun jälkeen, jonka jälkeen kilpailijat laativat kilpailuohjelman mukaisen suunnitelman.

Varsinainen kilpailuaika alkaa 1.4. ja ulottuu elokuun loppuun. Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 2020 loppuun mennessä. Kilpailu on kaikille avoin, mutta kilpailutyöryhmässä tulee olla mukana pääsuunnittelija ja toteuttaja. Kilpailijoille ei makseta kilpailun päätteeksi palkkiota, vaan kilpailun voittaja saa oikeuden vuokrata tai lunastaa kilpailualueesta muodostettavan tontin kilpailuehdotuksensa toteuttamiseen.

Lisätietoja:

Kilpailun verkkosivut: www.kouvola.fi/matkakeskus

Kaupunginarkkitehti Kangasniemi-Kuikka Anne, 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi

Sivun alkuun