Miten haluat asua Kouvolassa 2030 – asukaskyselyn tulokset

Kaupungin asukkaille ja muille Kouvolasta kiinnostuneille suunnattu kysely nykyisestä ja tulevaisuuden asumisesta oli auki kaupungin nettisivuilla 9.2.-7.3.2021. Kyselyyn vastasi 740 henkilöä, joista noin 5 % asuu Kouvolan ulkopuolella.

Taustatiedot

Vastaajista suurimmat ikäryhmät olivat 30-34 vuotiaat (13 % vastaajista) ja 50-54 vuotiaat (13 % vastaajista). Vastaajista 73 % oli naisia. Pääosa vastaajista on työssäkäyviä, 69 %. Määrällisesti eniten vastaajia oli postinumeroalueelta 45100 Kouvola keskusta, 76 kpl, mikä on 11 % kaikista vastaajista. Suhteellisesti eniten vastauksia saatiin postinumeroalueelta 47830 Hasula, jossa 7 % alueen asukkaista vastasi kyselyyn.

Vastaajista 41 % asuu parisuhteessa, 39 % lapsiperheessä ja 20 % yksin. Vuonna 2030 vastaajista 54 % haluaisi asua parisuhteessa, 35 % lapsiperheessä ja 10 % yksin. Suurin osa vastaajista asuu omakotitalossa, 58 % ja vielä suurempi osa eli 67 % haluaisi asua omakotitalossa vuonna 2030. Vastaajista 75 % asuu omistusasunnossa ja vuonna 2030 vielä suurempi osa eli 87 % haluaisi asua omistusasunnossa.

Asuinpaikan toivottu sijainti Kouvolassa vuonna 2030

Vastaajilla oli mahdollisuus kartalta merkitä pistemäinen sijainti tai alue, jossa haluaa asua vuonna 2030. Vastauksista korostui lämpökartan avulla sisempi ja ulompi kaupunkialue sekä yksittäisistä taajamista ja kylistä Elimäki, Myllykoski, Inkeroinen ja Tuohikotti.

Pistemäisen sijainnin merkinneille tärkein syy asuinpaikan valintaan oli Luonnon läheisyys 421 kpl (24 % kaikista merkinnöistä), seuraavaksi tärkein Palvelujen läheisyys (mm. kauppa ja apteekki) 297 kpl (17 %). Työpaikan läheisyydellä oli vähiten merkitystä tulevaisuuden asumispaikkaan. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaajat pystyivät perustelemaan asuinpaikan valintaa avoimilla vastauksilla, niissä korostui rauhallisuus, paikkaan juurtuminen ja vesistön läheisyys.

Myös alueiden valinneille tärkein syy oli Luonnon läheisyys 161 kpl (22 % kaikista merkinnöistä), seuraavaksi tärkein Palvelujen läheisyys (mm. kauppa ja apteekki) 117 kpl (16 %). Kulttuuripalvelujen läheisyydellä oli vähiten merkitystä tulevaisuuden asumispaikkaan niillä vastaajilla, jotka olivat valinneet pistemäisen paikan sijasta laajemman alueen tulevaisuuden asuinpaikakseen. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaajat pystyivät perustelemaan asuinpaikan valintaa avoimilla vastauksilla, niissä korostui vesistön läheisyys, rauhallisuus ja ympäristön kauneus.

Kysyttäessä missä haluaisi asua vuonna 2030 ellei Kouvolassa, tuli 205 vastausta. Vastauksissa korostui pääkaupunkiseutu ja muut Kouvolaa suuremmat kaupungit kuten Tampere ja Lahti. Perusteluina olivat erityisesti pääkaupunkiseutuun liittyen paremmat harrastusmahdollisuudet, vapaa-ajanvietto, tapahtumat, kulttuuritarjonta sekä työpaikkamahdollisuudet. Muissa isoissa kaupungeissa puolestaan korostuivat ennen kaikkea perheenjäsenien ja ystävien läheisyys sekä paremmat palvelut ja harrastusmahdollisuudet.

Luonnon läheisyys ja oma rauha tärkeintä vastaajille

Arvioitaessa erilaisia asumiseen liittyviä väittämiä seuraavista oltiin eniten samaa mieltä: Arvostan luonnon läheisyyttä asuinpaikassani (69 %), Minulle oma rauha on tärkeää asuinpaikassani (64 %), Haluan, että lähikauppani on kävely- tai pyöräilyetäisyydellä (51 %) ja Toivon voivani tehdä etätyötä asuinpaikassani (45 %).

Vastaajat kertoivat myös muusta nykyiseen tai tulevaisuuden asumiseen liittyvästä. Vastauksia tuli yhteensä 213, ja ne liittyivät seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Kouvolan monipuolisuus; keskustan lisäksi taajamat, lukuisat kylät ja maaseutu pidettävä elinvoimaisena 75 kpl – palvelujen saatavuus – liikaa palveluja keskitetty, huonot joukkoliikenneyhteydet, peruspalvelut (mm. kauppa) ja kunnallisista palveluista erityisesti koulu (isot koulut/pitkät koulumatkat), liikuntapaikat, terveyspalvelut. Monipuolisuus nähdään imagotekijänä.
  • Asuinympäristöön yleisemmin liittyvät maininnat 52 kpl – luonto, metsät, puistot, maaseutu, rauhallinen asuinympäristö, palvelujen saatavuus, liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet, kulkuyhteydet (joukkoliikenteen lisäksi mm. teiden kunto)
  • Asunnot ja rakentaminen 37 kpl – ranta-alueiden kaavoitusta lisää, yleensäkin kaavoitukseen/rakentamiseen enemmän joustavuutta ja väljyyttä (talojen muodot/väritys/uudet energiamuodot), vuokra-asumiseen laajemmin vaihtoehtoja (mm. rivitaloasuntoja) ja laatua (materiaalit, sauna, vaatehuone, varastotilaa).
  • Muut maininnat – julkiset liikenneyhteydet 15 kpl, keskustan kehittäminen 11 kpl, sijainti, pääkaupunkiseudun läheisyys 7 kpl, väestön ikääntyminen 7 kpl

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Liisa Kolari, liisa.kolari (at)kouvola.fi, puh. 020 615 8026

Sivun alkuun