Pölyttäjien perässä tulevat linnut

Paahdepihakokeilussa luonnon monimuotoisuutta edistetään koulujen ja päiväkotien karuilla pihoilla.

Kouvolassa on käynnissä paahdepihakokeilu. Koulujen ja päiväkotien kuivia pihoja tehdään viihtyisämmiksi kylvämällä niille kasveja, jotka viihtyvät karuissa oloissa: kangasajuruohoa, keltamaitetta ja ketoneilikkaa.

– Tavallisia Suomen luonnon lajeja, mutta harvinaiseksi käyneitä, sanoo kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikainen.

Paahdepihakokeilu liittyi valtakunnalliseen Sitra Lab 2 -koulutusohjelmaan.

Sitra on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Sitra Lab 2:n tavoite oli etsiä “luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin”.

Vielä tänä vuonna paahdepihakokeilun pihat eivät ole parhaimmillaan.

– Pari–kolme vuotta pitää varata, että muutosta tulee näkyviin, Martikainen sanoo.

– Pitää antaa luonnolle aikaa.

Thymus

TERVEYTTÄ, OPPIMISTA JA MONIMUOTOISUUTTA

Paahdepihakokeilulla on kolmenlaisia tavoitteita. Ne liittyvät terveyteen, oppimiseen ja luonnon monimuotoisuuteen.

Lähiympäristön kasvien moninaisuus lisää lasten ja nuorten monipuolista luontokosketusta. Se edistää terveyttä.

– Yksipuolinen luontokosketus on selvästi vaikuttava tekijä allergiassa ja astmassa, jopa diabeteksessa.

– Toki monet muutkin seikat vaikuttavat.

Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa halutaan edistää kestävää kehitystä ja käyttää oppimisessa erilaisia työtapoja. Pihan kasviston lisääminen auttaa tässä.

Keskeistä on myös säilyttää luonnon monimuotoisuutta.

– Perinteisesti on ajateltu, että se säilyy luonnonsuojelualueilla, mutta eihän se niin ole. Ne ovat vain pieni osa Suomen pinta-alasta.

Ketoneilikka

TAVALLISETKIN KASVIT TUOVAT RIKKAUTTA

Timo Martikainen toivoo, että paahdepihakokeilu leviäisi Kouvolassa.

– Että ihmiset innostuisivat tekemään sitä omilla pihoillaan. Että siitä tulisi yhteinen asia.

Hän luettelee lisää karuihin oloihin sopivia kasveja: suolaheinä, ahdekaunokki, päivänkakkara, ruusuruoho. Rehevämmille pihoille löytyy niille sopivia kasveja.

– Ei kasvien tarvitse olla erikoisia. Ne tuovat kuitenkin luonnonrikkautta, hän sanoo.

– Jokaiselle kasvilajille on erikoistuneita pölyttäjiä. Eli mitä monipuolisempi kattaus on kasveja, sitä monipuolisemmin on perhosia ja muita selkärangattomia.

–Ja niiden perässä tulee tietysti lintuja.

PAAHDEPIHAKOKEILUSSA MUKANA:

  • Mansikkamäen koulu
  • Urheilupuiston koulu
  • Voikkaan koulu
  • Jaakonpuiston päiväkoti
  • Käpylän päiväkoti
  • Puistolan päiväkoti.
Keltamaite

Juttu on luettavissa alkuperäisessä muodossaan Kouvolan kaupungin Tiedotuslehti 2/2021.

Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Anni Kiviniemi, Petri Parkko