Kouvola-talon sisäarkkitehtuuri ja sisustus miellytti asukkaita Hyvässä tilassa -kyselyssä.

Talvinen kuva Kouvolatalon pihalta. pääovien luona. Luminen suihkulähde etualalla.

Valtakunnallista Arkkitehtuurin ja muotoilun päiviä vietetään 1.–4. helmikuuta 2024 teemalla ‘Hyvässä tilassa”, joka korostaa hyvän suunnittelun merkitystä hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa.

Liittyen vuoden 2024 Arkkitehtuurin ja Muotoilun päiviin kysyttiin asukkailta vinkkejä julkisesta tai puolijulkisesta sisätilasta, joka olisi erityisen onnistunut. Teemapäivien aiheena on tänä vuonna ’Hyvässä tilassa’ ja siksi Kouvolassa haluttiin keskittyä sisätilojen arkkitehtuuriin. Rakennettu ja muotoiltu ympäristömme vaikuttaa suuresti hyvinvointiimme. Kauniit, toimivat ja kestävät tilat ja esineet helpottavat arkeamme ja tuovat iloa elämäämme. Voimme paremmin hyvin suunnitelluissa, laadukkaissa tiloissa. Kyselyyn vastanneiden asukkaiden enemmistö oli sitä mieltä, että Kouvolan keskustan länsipuolella sijaitsevan Kouvolatalon sisätilat ovat onnistuneet ja viihtyisät.

Kouvolatalo

Kouvolatalo rakennettiin vuonna 1979 järjestetyn yleisen arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen ”Katot” pohjalta. Ehdotuksen ja rakennuksen suunnitelmat laati arkkitehti Erkki Valovirta (1942-2015) työryhmineen. ”Ratkaisu, joka sopeutuu eri rakennusvaiheissaan olevaan miljööseen sitä täydentäen ja ottaen lähtökohdaksi lähiympäristön pientaloasutuksen. Perusratkaisu on tasa-arvoinen sekä kaupungin keskustaan että Varuskuntakadulle päin.”

Tuomariston päätökseen vaikuttivat sisätilojen osalta tämän mukaan etenkin museo- ja näyttelytilat sekä musiikkisali. Rakennuksen ensimmäinen osa valmistui vuonna 1982 ja toinen osa vuonna 1987.

Kyselyyn vastanneiden mielestä Kouvolatalon sisätilat ovat ainutlaatuiset, valoisat ja ylevät, ja ne muodostavat hyvän taustan kaikenlaiselle taiteelle. Tilat ovat mielenkiintoisesti eri tasoissa, mutta niissä on silti helppo kulkea. Sisätilojen arkkitehtuuri on lämminhenkistä; kylmiä ja lämpimiä materiaaleja on yhdistetty tasapainoisesti. Sisätilojen yllättävät muodot tekevät niistä mystisiä ja huonetilojen korkeuden vaihtelut tekevät rakennuksesta arvokkaan oloisen ja näköisen. Kouvolatalon tanssisalia pidetään esteettisesti onnistuneena; peilisaliin tulvii valoa kolmesta eri suunnasta.

Kouvolatalon lämpiö
Kouvolatalon esteettömyys
Kouvolatalon Simeliussali

Arkkitehti ja tietokirjailija Rurik Wasastjerna, joka tutkinut Kouvolan ja Kuusankosken kaavoitusta ja rakennusperintöä, on kuvaillut kirjassaan ”Muutakin kuin rautatieristeys” Kouvola-talon sisätiloja seuraavasti: ”45 asteen kulman käyttöön perustuva pohjaratkaisu ja lattian tasoerot luovat mielenkiintoisesti polveilevia sisätiloja, joille paikoin paljastuvat, liimapuusta toteutetut kattorakenteet antavat oman luonteensa.”

#kouvola #kouvolatalo #arkkitehtuuri #arkmuoto #hyvässätilassa Archinfo Finland

Sivun alkuun