Kouvolan joukkoliikenne tunnetaan tulevaisuudessa nimellä Koutsi

Joukkoliikenteen palvelut tunnetaan tulevaisuudessa Kouvolassa nimellä Koutsi. Kouvolalaiset valitsivat nimen viiden ehdokkaan joukosta.

Kuntalaiset äänestivät valitun nimen suosikikseen viiden ehdotuksen joukosta. Mukana olivat Kosse, KOJO, Virta, Repo ja Koutsi. Koutsi nousi vaihtoehdoista selkeäksi suosikiksi vieden 42 % kaikista annetuista 872 äänestä.

Koutsi on helposti yhdistettävissä Kouvolaan ja sen merkitykset linja-autoa ja valmentajaa kuvaavana sanana sopivat hyvin kuvaamaan aktiivisen urheilukaupungin joukkoliikennepalveluita. Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaosto vahvisti kyselyn ja äänestyksen kautta valitun nimen kokouksessaan torstaina 24.9.2020.

Kouvolan joukkoliikenneyksikkö haki suuhun sopivia nimiehdotuksia joukkoliikenteelle kyselyssä, joka oli avoinna 3.-17.8. Yhteensä erilaisia uniikkeja nimiehdotuksia annettiin 157 kpl. Osaa nimistä ehdotettiin useammassa vastauksessa joko täsmälleen samanlaisina tai hieman toisistaan poikkeavin kirjoitusasuin. Ehdotuksista valittiin viisi nimeä jatkoäänestykseen, joka oli avoinna 21.8.-7.9. Voittajaksi äänestyksessä nousi Koutsi 42 %:n äänisaaliilla. Muut äänet jakautuivat seuraavasti: Kosse 29 %, KOJO 13 %, Repo 10 % ja Virta 6 %.

Joukkoliikenteen uuden brändin valmistelussa edetään seuraavaksi visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Suunnittelussa hyödynnetään muuan muassa valittua nimeä ja elokuun kyselyssä kerättyjä ajatuksia joukkoliikenteen ilmettä koskien.

Brändiä tullaan hyödyntämään Kouvolan joukkoliikenteen viestinnässä ja markkinoinnissa. Uusi nyt valittu nimi ja visuaalinen ilme lanseerataan käyttöön vuonna 2021 ja se otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä ilme tulee näkymään joukkoliikenteen nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, aikatauluvihkossa ja erilaisissa muissa viestinnän ja markkinoinnin materiaaleissa. Myöhemmin ilme tulee näkymään myös esimerkiksi bussien teippauksissa.

Kouvolan joukkoliikenteen ilmeen uusiminen tehdään osana Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella tukemaa hanketta, jonka päämääränä on edistää joukkoliikenteen käyttöä brändäyksen ja erilaisten kokeilujen avulla.

Suuret kiitokset kaikille joukkoliikenteen brändityön kyselyihin vastaamalla osallistuneille! Kyselyjen yhteydessä olleiden arvontojen voittajat on arvottu ja heihin on oltu yhteydessä.

Lisätietoja:

joukkoliikenne(at)kouvola.fi

Sivun alkuun