Äänestä Kouvolan joukkoliikenteelle nimi!

Millä nimellä Kouvolan kaupungin joukkoliikenne tunnetaan tulevaisuudessa? Äänestä vaihtoehdoista suosikkiasi.

Kouvolan joukkoliikenteen brändityö on edennyt vaiheeseen, jossa voit osallistua ilmeen uudistamiseen äänestämällä nimisuosikkiasi viidestä vaihtoehdosta. Raati on valinnut äänestykseen edenneet vaihtoehdot 3.-17.8. avoinna olleen kyselyn vastauksista. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Kyselystä saimme runsaasti hyviä nimiehdotuksia ja mietteitä brändin visuaalisesta ilmeestä.

Mikä näistä on Kouvolan joukkoliikenteen tuleva nimi?

  1. Kosse
  2. KOJO
  3. Virta
  4. Repo
  5. Koutsi

Pääset äänestämään suosikkiasi Kouvolan joukkoliikenteen nimeksi osoitteessa kouvolanbussit.fi. Äänestysaikaa on maanantaihin 7.9. klo 15 saakka. Vastaajien kesken arvotaan 10 kpl 7 vuorokauden Waltti-kausikortteja.

Voittaja eli joukkoliikenteelle valittu nimi julkistetaan Liikkujan viikolla syyskuussa. Tasatilanteessa tai muista painavista syistä Kouvolan kaupunki voi tehdä nimen lopullisen valinnan. Loppuvuoden aikana nimen ja aikaisemmassa kyselyssä annettujen ideoiden pohjalta paikallisliikenteelle luodaan uusi markkinointi-ilme. Brändiä tullaan hyödyntämään Kouvolan joukkoliikenteen viestinnässä ja markkinoinnissa. Visuaalinen ilme otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2021 alkaen.

Kouvolan joukkoliikenteen ilmeen uusiminen tehdään osana Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella tukemaa hanketta, jonka päämääränä on edistää joukkoliikenteen käyttöä brändäyksen ja erilaisten kokeilujen avulla.

Lisätietoja:

joukkoliikenne(at)kouvola.fi

Sivun alkuun