Elintarvikevalvonta Kouvolassa on hyvin hoidettu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli tyytyväinen Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonnan toimintaan. Keväällä suoritetulla arviointi- ja ohjauskäynnillä käytiin läpi valvontayksikön valvontasuunnitelmia ja asiakirjoja sekä seurattiin tarkastuskäyntejä kahteen ravintolaan. Arviointi- ja ohjauskäyntien tarkoituksena on ohjata valvontayksiköitä ja varmistaa, että kunnan elintarvikevalvonta täyttää valvonnalle asetetut velvoitteet.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI teki arviointi- ja ohjauskäynnin Kouvolan kaupungin elintarvikevalvontaan 9.-10.5.2019. Arviointi- ja ohjauskäynnit perustuvat elintarvikelaissa aluehallintoviranomaiselle asetettuun velvoitteeseen ja aluehallintovirasto tekee käyntejä Ruokaviraston (ent. Evira) kanssa sovitusti. Käyntien tarkoituksena on ohjata valvontayksiköitä ja varmistaa, että kunnan elintarvikevalvonta täyttää valvonnalle asetetut velvoitteet.

Arviointi- ja ohjauskäynnillä käytiin läpi elintarvikevalvonnan aluehallintovirastoon lähettämää valvontasuunnitelmaa ja muita elintarvikevalvontaan liittyviä asiakirjoja. Arviointikäynnin painopisteinä olivat erityisesti valvonnan riskiperusteisuus, valvonnan yhtenäisyys sekä tarkastustoiminnan tuki. Arviointi- ja ohjauskäyntiin kuului myös suunnitelman mukaisten tarkastusten tekeminen kahteen ravintolaan. Tarkastuksen jälkeen käytiin toimistolla yhteisesti läpi tarkastuksella tehtyjä havaintoja ja kohteelle annettavia Oiva-arvosanoja.

Arviointi- ja ohjauskäynnillä läpi käydyt painopistealueet olivat hoidettu hyvin kaupungin elintarvikevalvonnassa. Valvontayksikkö on muun muassa ottanut käyttöön Ruokaviraston riskiluokitusohjeen täysimääräisesti ja joidenkin yksittäisten kohteiden kohdalla nostanut tarkastustiheyttä. Valvontaa on kehitetty järjestelmällisesti usean vuoden ajan ja luotu työskentelyä helpottavia järjestelmiä ja toimintamalleja, joilla pyritään varmistumaan valvonnan tasavertaisesta toteutumisesta Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti.

Raporttiin on kirjattu myös kehityskohteita, kuten valvontaohjeiden tulkintojen yhdenmukaistaminen ja perustelujen kirjaaminen riskiluokitusta muutettaessa. Kehityskohteet on tarkoitus huomioida vuosittaista valvontasuunnitelmaa tehtäessä ja valvontaa kehittäessä.

Vastaava terveystarkasta Saija Lassila on tyytyväinen arviointi- ja ohjauskäynnin lopputulokseen: “Valvontaa on kehitetty ja yhdenmukaistettu systemaattisesti ja se näkyy valvonta-ja ohjauskäynnin tuloksissa. Aina kuitenkin löytyy parannettavaa. Kehitysehdotukset on lisätty ensi vuoden valvontasuunnitelmaan. Alati muuttuvat säädökset ja vaatimukset tuovat lisähaastetta sekä toimijoille että valvontaan. Onneksi meillä on osaava- ja motivoitunut tarkastajatiimi! Kouvolan luomista toimintamalleista ollaan oltu kiinnostuneita muissakin valvontayksiköissä. Kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen”.

Lisätietoja: ympäristöterveyspäällikkö Taru Pyötsiä, puh. 020 615 7914, taru.pyotsia@kouvola.fi, vastaava terveystarkastaja Saija Lassila, puh. 020 615 5519, saija.lassila@kouvola.fi

Sivun alkuun