Asuminen ja ympäristö -toimialan lomautussuunnitelmat lautakuntakäsittelyyn

Tekniselle lautakunnalle esitetään, että Tekniikka- ja ympäristötalo suljetaan kolmeksi viikoksi kesäaikana eikä silloin ole asiakaspalvelua. Lomautukset saattavat myös vaikuttaa tavanomaista pidempiin lupien käsittelyaikoihin sekä yhteydenottojen vastausaikoihin.

Lomautukset pyritään toteuttamaan siten, että niistä olisi palvelutoiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Lomautukset on suunniteltu toteutettavaksi siten, että lomautuksista huolimatta järjestetään lakisääteiset palvelut, hoidetaan viranomaistehtävät ja täytetään sopimusvelvoitteet.

Lomautusten seurauksena asiakaspalvelu keskeytyy kolmeksi viikoksi Tekniikka- ja ympäristötalon osalta kesäaikana ja talo on asiakkailta suljettuna. Lomautukset saattavat myös vaikuttaa tavanomaista pidempiin lupien käsittelyaikoihin sekä yhteydenottojen vastausaikoihin. 

Lomautussuunnitelmia muutetaan tarpeen vaatiessa lomautuksen aikanakin, mikäli asiakasturvallisuus olisi vaarantumassa tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen.

Asuminen ja ympäristö -toimialan lomautussuunnitelmat ovat lautakuntakäsittelyssä seuraavasti: Tekninen lautakunta 4.2., Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2. ja Maaseutulautakunta 12.2.2020.

Lomautussuunnitelma teknisen lautakunnan alaisten palvelujen osalta

Tekniikka- ja ympäristötalon toimipiste esitetään suljettavaksi asiakkailta ajalle 29.6.-19.7.2020.

Kiinteistönhoitajien lomautussuunnitelmassa on huomioitu päiväkotien sulkuajat sekä koulujen loma-ajat. Kiinteistönhoidossa tehdään lomautusten aikana välttämättömimmät turvallisuuteen vaikuttavat työtehtävät, sekä äkilliset ja välittömiä toimenpiteitä vaativat tehtävät.   

Kiinteistönhoidon kunnossapidossa lomautukset tullaan toteuttamaan siten, että työvoima riittää tekemään kunnossapidon remontteja kohteisiin kesän sulkuaikoina.

Koulujen ja päiväkotien ruokapalveluhenkilöstö on lomautettuna kohteiden ollessa suljettuna.

Puhtauspalvelun henkilöstö pyritään lomauttamaan samaan aikaan kuin kiinteistöjen henkilöstö on lomautettuna tai kiinteistö on suljettuna.

Yhdyskuntatekniikassa lomautukset keskitetään kunkin palveluyksikön toiminnan kannalta hiljaisimmille ajanjaksoille. Rakennuttaminen -yksikön henkilöstö on lomautettuna sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta, jolloin urakoiden kilpailutus saadaan hoidettua parhaana ajankohtana ja valvonta toimii parhaana urakka-aikana. Kunnossapitotyöntekijät lomautetaan vaiheittain maaliskuun ja syyskuun välillä.

Puistotyöntekijät lomautetaan kahdessa erässä maaliskuun ja huhtikuun välillä. Viheralueiden hoidon osalta on aina ollut tilapäinen työntekijätarve kesällä kasvukauden aikana, jonka perusteella kausityöntekijöitä voidaan palkata lomautuksista huolimatta toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Työtä tarjotaan ensisijaisesti lomautettaville henkilöille.

Kaupunkisuunnittelun sekä maaomaisuus ja paikkatiedon henkilöstö lomautetaan pääosin Tekniikka- ja ympäristötalon sulkuaikana.

Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden henkilöstö, jota ei lomauteta: Kiinteistöpalvelujen henkilöstö, joka työskentelee yli 50% työajastaan Kymsoten kohteissa, kiinteistönhoidon päivystäjät ja varahenkilöt sekä Kymen jätelautakunnan henkilöstö.

Lomautussuunnitelma maaseutulautakunnan alaisten palvelujen osalta

Viljelijätukipalvelujen lomautukset jaetaan useampiin jaksoihin siten, että maksajavirastosopimuksen mukaiset tehtävät ja muut maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät tulevat hoidetuiksi aikataulujen mukaan ja riittävä määrä kesälomia saadaan pidetyksi.

Yksityistieasioissa ei ole palvelua lomautuksen aikana heinäkuussa, joka on hiljaisinta aikaa.

Lomituspalvelujen hallinnon henkilöstön lomautukset sijoitetaan pääsääntöisesti touko-kesäkuulle ja syys-lokakuulle jakamalla lomautusajat useampiin jaksoihin siten, että toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.

Lomituspalvelujen maatalouslomittajat on rajattu lomautuksen ulkopuolelle.

Lomautussuunnitelma rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten palvelujen osalta

Lomautus keskitetään rakennusvalvonnassa ja ympäristöpalveluissa pääsääntöisesti aikaan, jolloin Tekniikka- ja ympäristötalo on suljettuna asiakkailta.

Ympäristöpalveluissa pidetään lomautusaikana töissä minimiresurssi, jolla pidetään yllä valmius erityistilanteita varten. Lomautusten ai­ka­na pystytään tekemään välttämättömät ja kiireelliset työ­teh­tä­vät, jotka priorisoidaan arvioiden tilanteesta koi­tu­va mahdollinen haitta terveydelle ja ympäristölle. Etusijalla ovat ilmoituksiin perustuvat kiireelliset tarkas­tukset, jotka vaativat välitöntä reagointia.

Lomautusten ulkopuolelle jää kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti eläinlääkintähuollon henkilöstö.

Taustaa

Kouvolan kaupunginhallitus päätti joulukuussa kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön lomauttamisesta vuonna 2020 pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla on kuluvana vuonna pakottava tarve kustannusten vähentämiseen.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun