Asukkaiden kokemuksia kaupungin virkistysalueista selvitetään kyselyllä

Kouvolan kaupunki selvittää karttapohjaisella kyselyllä erilaisiin virkistysalueisiin liittyviä kokemuksia ja alueiden käyttöä. Kyselyvastauksia käytetään sekä tutkimukseen että suunnitteluun.

Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelun palvelut kartoittaa kaupunkilaisten kokemuksia Kouvolan virkistysverkoston nykytilasta. Virkistysalueiksi luetaan muun muassa rakennetut puistot, metsäalueet, niityt, uimarannat ja liikunta-alueet. Asemakaavoitetulla alueella kyseiset alueet on merkitty pääosin vihreällä värillä ja V-alkuisella merkinnällä, kuten VP, VU, VL. Virkistysalueita ovat myös kaavoittamattomat alueet, joissa jokamiehen oikeuksien turvin liikkuminen on mahdollista. Virkistysalueiksi luetaan maa-alueiden lisäksi vesistöt, kuten joet ja järvet sekä lammet.

Kyselyllä pyritään saamaan tietoa tutkimukseen siitä, vastaako asukkaiden kokema ympäristö ja mielipiteet numeerista ja paikkatietomuodossa olevaa virkistysalueisiin liittyvää tietoa. Tätä ovat lähinnä alueiden pinta-alaan ja sijaintiin suhteessa muuhun yhdyskuntarakenteeseen liittyvät tiedot. Lisäksi kysely auttaa hahmottamaan, mitkä virkistysalueet ovat suosituimpia ja miksi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maankäytön suunnittelussa, tutkimuksessa ja virkistysalueiden kehittämisessä.

Kysely on avoinna 23.2.-20.3.2022 välisen ajan osoitteessa www.kouvola.fi/kyselyt. Kyselyvastauksista tehdään yhteenveto, joka julkaistaan samassa osoitteessa kevään aikana. Kyselyyn voi vastata anonyymisti, mutta siinä kerätään tietoa vastaajien iästä sekä asuinalueesta postinumeron tarkkuudella.

Lisätietoja: Lotta Koivisto, kaavasuunnittelija, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8261, lotta.koivisto@kouvola.fi

Sivun alkuun