Akselipainot kasvavat Kaakkois-Suomessa

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali Teholan logistiikka-alueella

Kaakkois-Suomi on rataliikenteessä erityisasemassa useassakin mielessä. Pitkät, yli kilometrin pituiset junat voivat liikkua vain kaakossa. Kuljetusvolyymien kannalta yhtä merkittävää on radan sallitun akselipainon nostaminen 25 tonniin.

Kaakkois-Suomessa 25 tonnin akselipaino on jo käytössä mm. Vainikkalan ja Kouvolan välillä. Uudessa RRT terminaalissa on varauduttu siihen, että akselipaino on mahdollista nostaa vieläkin korkeammaksi tulevaisuudessa. Suomessa säädökset eivät vielä tunne yli 25 tonnin akselipainoa, mutta Venäjällä niitä on jo käytössä.
Parhaillaan käynnissä olevan Väyläviraston Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on nostaa radan sallittu akselipaino 25 tonniin. Tällä halutaan parantaa tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Kouvola-Kotka –rataosuus on yksi Suomen vilkkaimpia tavaraliikenteen väyliä. Myös Luumäki-Imatra -kehittämishankkeen 1. vaihe sisältää akselipainon nostamista.

Kustannustehokkuutta kuljetuksiin

Kaakkois-Suomen rataverkolla liikkuu paljon mm. raskaita paperi- ja kartonkikuljetuksia, joissa akselipainon nosto parantaa kustannustehokkuutta. Suunnitteilla oleva kaksoisraide Vainikkalasta Kouvolaan tekee tavarajunien operoinnin nopeaksi.

”Yleistyvät pitkät junat nostavat tavaraliikenteen kuljetuskapasiteettia raiteilla, mutta sitä tekee myös akselipainojen nosto. Se on jopa merkittävämpää, sillä samaan kuljetusyksikköön voidaan lastata enemmän tavaraa kuin aiemmin. Eikä rataverkolla liiku vajaita lasteja, kuten nykyisin”, sanoo RRT hankkeen projektipäällikkö Tero Valtonen.

Myös Kouvola Innovationin liikenne- ja infra-asiantuntija Timo Pöntinen korostaa akselipainojen merkitystä. ”Kaakkois-Suomessa valtio on jo aiemmin investoinut huomattavasti raskaan tavaraliikenteen vaatimaan ratainfraan ja panostaa siihen parhaillaankin paljon. Toisin kuin muualla Suomessa, täällä on mahdollista operoida 1100 m pitkillä junilla ja 25 tonnin akselipainoilla. Nyt tämä mahdollisuus uusien rataparannusten myötä laajenee, mikä edelleen parantaa Kaakkois-Suomen kilpailukykyä raideliikenteessä”, hän sanoo.