80 prosenttia kouvolalaisista suosittelee kotikaupunkiaan

Kouvola tutki imagoaan vuodenvaihteessa 2019–2020. Mielipidekyselyllä selvitettiin kaupungin vahvuuksia asuinpaikkana ja matkailukohteena ulkopaikkakuntalaisten sekä kouvolalaisten näkökulmasta. Mielipiteet Kouvolasta ovat vahvoja ja muuttuvat hitaasti. Tämänkertaisissa tuloksissa näkyy esimerkiksi asuntomessujen vaikutus: Kouvolan houkuttelevuus asuinpaikkana on noussut varsinkin pääkaupunkiseudulla asuvien keskuudessa.

Vuoden vaihteessa tehdyn imagokyselyn avulla tarkasteltiin kesällä 2019 järjestettyjen Asuntomessujen vaikutuksia Kouvolan tunnettuuteen ja imagon kehittymiseen. Tuloksista poimitaan taustatietoa myös osaavan työvoiman ja opiskelijoiden houkutteluun seudulle. Tutkimustuloksia verrattiin vuoden 2016 havaintoihin, jolloin Kouvola tutki imagoaan ensimmäisen kerran. Owal Group Oy toteutti imagotutkimuksen kyselytutkimuksen ja media-analyysin yhdistelmänä.

Saavutettavuus, rauhallisuus, luonnonläheisyys – mielikuvat muuttuvat hitaasti

Imagotutkimuksen tuloksista selviää, että mielikuvat Kouvolasta ovat vahvoja, selkeitä ja varsin yhdenmukaisia sekä kouvolalaisten että ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa. Kaupunkia parhaiten kuvaavia adjektiiveja ovat muun muassa rauhallinen ja luonnonläheinen. Näin arvioivat sekä kouvolalaiset että ulkopaikkakuntalaiset. Kumpikin ryhmä katsoo, että huonoimmin Kouvolaa kuvaavia adjektiiveja ovat muun muassa moderni ja kehittyvä.

Kouvolaa kuvataan yhdenmukaisesti samoilla spontaaneilla sanoilla: harmaa, betoninen ja ankea. Toisaalta kouvolalaiset itse kuvaavat kaupunkiaan usein myös kauniiksi, kotoisaksi ja rauhalliseksi. Hyvät liikenneyhteydet, erityisesti raideliikenne, liitetään Kouvolaan tiiviisti.

– On hienoa, että kaupungin keskeiset vahvuudet tunnistetaan myös mielikuvien tasolla. Logistiikkasektori työllistää seutukunnalla nykyisellään 2000 ihmistä, ja logistiikalle rakennetaan Kouvolassa myös tulevaisuutta, Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva toteaa.  

Asuntomessut vaikuttivat myönteisesti mielikuviin

Kouvolalaisista vastaajista 80 prosenttia suosittelisi Kouvolaa asuinpaikkana.

– Olen ilahtunut kaupunkilaisten halusta toimia Kouvola-lähettiläinä. Tämä kertoo kotiseuturakkaudesta ja siitä, että Kouvola on monella tapaa hyvä paikka elää, kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Ulkopaikkakuntalaisista vastaajista 65 prosenttia voisi kuvitella asuvansa Kouvolassa ja 60 prosenttia kertoo Kouvolan vastaavan erittäin hyvin tai hyvin mielikuvaa houkuttelevasta asuinpaikasta. Kouvolan houkuttelevuus asuinpaikkana on lisääntynyt kaikkien ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa, ja erityisesti pk-seudulla asuvien vastaajien keskuudessa verrattuna vuoden 2016 imagotutkimukseen.

Vastaajista 26 prosenttia arvioi messujen vaikuttaneen myönteisesti mielikuvaansa Kouvolasta. Viidesosa kyselyn vastaajista kertoo Kouvolan-vierailunsa syyksi asuntomessut.

– Näyttää siltä, että vuoden 2019 asumisen markkinoinnin suurponnistus, Asuntomessut, toimi tarkoitetulla tavalla, kehittämispäällikkö Kirsi Vainio elinkeinoyhtiö Kouvola Innovationista sanoo.

Sporttia, shoppailua, laadukasta asumista – Kouvolassa on hyvä elää

Kouvolalaisten mielestä kotikaupunki tarjoaa erinomaiset liikunta- ja urheilumahdollisuudet, liikenneyhteydet muihin kaupunkeihin sekä asumisen väljyyttä. Samoin ostos- ja ravintolamahdollisuudet saavat kiitosta. Sen sijaan Kouvolan heikkouksina nähdään ei-elinvoimainen kaupunkikeskusta, huono maine ja huonot työllistymismahdollisuudet.

Kaupunkilaiset veisivät vieraansa tutustumaan Repoveden kansallispuistoon, Tykkimäen huvipuistoon ja Verlaan. Etenkin Repovesi ja Tykkimäki assosioituvat myös ulkopaikkakuntalaisten mielessä vahvasti Kouvolaan.

– Tulos on ilahduttava, sillä olemme edellisen imagotutkimuksen jälkeen tehneet paljon työtä matkailukohteidemme kanssa niiden tunnettuuden eteen, Vainio sanoo.

– Kaupunginvaltuusto linjasi yhdeksi kaupungin strategiseksi painopistealueeksi Kouvolan statuksen kasvun. Imagotutkimuksen tulokset osoittavat, että strategian mukaiset toimet tuottavat tulosta ja markkinointi on onnistunut: tietoisuus Kouvolasta vahvuuksista on kasvanut. Kauniin luonnon lisäksi vetovoimatekijöinä nousevat esiin muun muassa laadukkaat palvelumme, Marita Toikka tiivistää.

Lisätiedot:
Marita Toikka, Kouvolan kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi
Anne Käki, yhteyspäällikkö, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8173, anne.kaki@kouvola.fi
Kirsi Vainio, kehittämispäällikkö, Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio@kinno.fi

Sivun alkuun