JHL:n mielenilmauksen mahdolliset vaikutukset kasvatuksen ja opetuksen toimintaan torstaina 1.2.2024

Kuvan edessä leikkimökki, jonka takana turkoosivalkoinen päiväkoti,. Kesä, puolipilvistä, kaksi lasta juoksee pihalla.

JHL on ilmoittanut työntekijöiden ulosmarssista torstaille 1.2.2024 klo 11–15. JHL:n ilmoituksen mukaan osallistuminen mielenilmaisuun on vapaaehtoista ja jokainen yhdistyksen jäsen päättää itse, osallistuuko hän siihen.

Mielenilmaisu vaikuttaa siten, että osa varhaiskasvatuksen lastenhoitajista, lasten erityisohjaajista ja päiväkotityöntekijöistä voi mahdollisesti poistua työpaikalta yllä mainituksi ajaksi. Tämä toimenpide saattaa vaikeuttaa varhaiskasvatuksen toimintaa hoitopäivän aikana. Lasten hoidon turvallisuudesta ja terveellisyydestä tullaan huolehtimaan ensisijaisesti tilanteesta huolimatta.

Mielenilmaisu koskee myös kaupungin järjestämää perhepäivähoitoa. Jos perhepäivähoitaja ilmoittaa osallistumisestaan, hoitaja ja perhepäivähoitoryhmä siirtyvät 1.2.2024 kokopäiväksi päiväkotiin, jossa on tilaa. Mielenilmaukseen osallistuva perhepäivähoitaja poistuu klo 11 työpaikalta ja palaa klo 15 takaisin päiväkotiin. Vanhemmat tuovat ja hakevat lapset päiväkodista. 

Koulujen osalta ulosmarssi vaikuttaa siten, että osa koulunkäynninohjaajista saattaa poistua työpaikalta yllä mainittuna ajankohtana. Tämä toimenpide hankaloittaa iltapäivätoiminnan järjestämistä sekä saattaen-vaihtaen koulukuljetuksia sekä muita koulunkäynninohjaajien vastuilla olevien tehtävien hoitamista iltapäivän aikana. Koulut tiedottavat tarkemmin mielenilmaisun vaikutuksista koulun arkeen.

Ulosmarssilla tulee olemaan vaikutusta päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämiseen ja erityisruokavalioista huolehtimiseen. Ruokapalvelut tiedottavat tarkemmin ruokailuun liittyvistä järjestelyistä erillisellä tiedotteella.

Esiopetus- ja koulukuljetusten osalta koulupäivävuorot toimivat normaalisti ulosmarssista huolimatta. Kaupungin joukkoliikenteestä informoidaan erikseen. Lisätietoja: Työtaistelutoimilla mahdollisia vaikutuksia joukkoliikenteeseen 2.2.2024 – Kouvolan kaupunki

Taksikuljetusten osalta tilanteesta tiedotetaan erikseen niille, joita mahdolliset muutokset koskevat.

Lisätietoja antavat varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja koulujen rehtorit.

Sivun alkuun