Oikokadulla kokeillaan jaettua tilaa jalankulkijoille, pyöräilijöille ja autoilijoille

Suunnitelmassa katu jäsennellään eri liikennemuotojen (jalankulku, polkupyöräily, autoliikenne) yhteiseksi tilaksi kadun kalustamisen keinoin. Kokeilun tavoitteena on tehdä Oikokadusta nykyistä miellyttävämpi ja viihtyisämpi tila, joka yhdistää Keskuspuiston, Keskikadun ja Kouvolankadun parempana läpikulun ja oleskelun alueena. Katusuunnitelma on teknisen lautakunnan hyväksyttävänä ensi tiistaina.

Kouvolan kaupunki aloittaa tulevana kesänä Oikokadulle ”Shared space”- eli jaetun tilan kokeilun. Shared space eli jaettu tila, tai yhteinen tila, on Hollannista lähtöisin oleva suunnittelumetodi, jossa kaikki liikennemuodot yhdistetään samaan katutilaan, ja jossa jalankulkijat otetaan enemmän huomioon verrattuna tavalliseen katuun. Kadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja huomaa liikkuvansa hänelle itselleen ja jalankulkijoille yhteisesti tarkoitetulla alueella, jossa tulee ajaa hitaasti ja väistää jalankulkijoita.

Suunnitelmassa Oikokatu muutetaan liikennesäännöiltään pihakaduksi, jolla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Nopeusrajoitus pihakadulla on 20 km/h ja kadun molempiin päihin asennetaan pihakadusta ilmoittavat liikennemerkit. Liikenne säilyy kaksisuuntaisena.

Tilan jakoa ajoneuvoille, jalankulkijoille sekä oleskeluun toteutetaan kalusteiden, istutusten sekä eriväristen pintojen, kuten maalatun asfaltin avulla. Kalusteet sekä istutukset sijoitetaan kadun läntiselle laidalle, ja niiden sijoittelussa huomioidaan pääsy kadun liike- ja asuintiloihin.  Ajoväylälle on varattu riittävästi tilaa myös pelastus- ja huoltoliikenteelle.

Oikokadun ja Kouvolankadun kulmassa oleva istutusalue kunnostetaan. Muilta osin jaetun tilan suunnitteluratkaisut ovat tilapäisiä, eli muuta pysyvää maanrakentamista ei tehdä ja kalusteet poistetaan ennen seuraavaa talvea.

Kokeilun tavoitteena on tehdä Oikokadusta nykyistä miellyttävämpi ja viihtyisämpi tila, joka yhdistää Keskuspuiston, Keskikadun ja Kouvolankadun parempana läpikulun ja oleskelun alueena.

Tekninen lautakunta saa katusuunnitelman hyväksyttäväkseen tiistaina 3.5.2022.

Lisätietoja:

Suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo@kouvola.fi

suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun