Järviruokotietoutta ja -työpajoja Kettumäen kansanpuistossa 22.4.

Ruokopäivillä on tarjolla mm. tietoa ruovikoista ja linnuista sekä kokemuksia järviruo’on korjuuketjusta. Työpajoissa rakennetaan pesimälauttoja ja pesiä linnuille. Maksuton tapahtuma on avoin kaikille.

Mies kasaa järviruokonippuja peräkärrin kyytiin. Vieressä leikkaamattomia järviruokoja jäällä. Lunta maassa.

Suomen vesistöjen tila on voimakkaasti heikentynyt viime vuosina mm. rehevöitymisen sen aiheuttaman umpeenkasvun takia. Erityisesti tilanteesta on hyötynyt järviruoko, joka peittää rantoja jopa satojen hehtaarien laajuisina kasvustoina. Ruovikot hävittävät rantojen ja vesialueiden avoimuutta tarvitsevien eläin- ja kasvilajien elinympäristöjä, heikentävät veden laatua, lisäävät metaanipäästöjä, sulkevat maisemia, hankaloittavat rantojen virkistyskäyttöä sekä vähentävät rantakiinteistöjen arvoa.

Ruovikosta lentoon -hanke

Ympäristöministeriön Kunta- ja Järjestö-Helmi -erityisrahoituksen saaneessa Ruovikosta lentoon -hankkeessa parannetaan rantojen ja vesialueiden elinympäristöjen tilaa ja ehkäistään luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä.

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ja hoitaa arvokkaita lintuvesiä niittämällä järviruokoa ja hyödyntämällä osaa niittomassasta lintujen pesimälauttojen ja pesien rakentamiseen. Niittomassaa hyödynnetään myös vieraslajien torjumiseen arvokkailla vesi- ja ranta-alueilla.

Kyseessä on konsortiohanke, jossa hankkeen päähakija Helsingin kaupunki toimii yhdessä Kouvolan kaupungin sekä Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan ja Jaalan-Palojärven osakaskunnan kanssa.

Ruokopäivät 22.4.2022 klo 10–14 Kettumäen kansanpuistossa

os. Kotiseututie 10, 45700 Kuusankoski

Tapahtuman ohjelma:

 • Ruovikoista ja linnuista tietoa ELY-keskuksen asiantuntijoiden kertomana.
 • Kokemuksia mm. järviruo’on korjuuketjusta leikkaajan ja kalaveden osakaskunnan toimesta.
 • Työpajamuotoisesti tehdään
  • Pesimälauttoja
  • Lintujen pesiä
  • Muita pienempiä ruokotöitä
 • Ympäristökasvatuksen sudenkorentopolku.

Kettumäen kansanpuistossa voi myös tutustua useisiin järviruo’osta valmistettuihin rakennelmiin. Ruokoketjusta ja -tuotteista on kerrottu verkkosivuilla: Järviruoko, virtuaalinäyttely.

Maksuton tapahtuma on avoin kaikille.

Tapahtuman järjestäjänä toimii Ruovikosta lentoon -hanke yhteistyössä Ruokotietoa Kymenlaaksoon -hankkeen kanssa.

Lisätietoja:

Kouvolan hankekoordinaattori Tanja Kukkola, 020 615 9037, tanja.kukkola@kouvola.fi

Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan pj. Matti Järvinen, 040 055 2506, matti.a.jarvinen@hotmail.com

Tapahtuman mainos (pdf, 2 Mt)

Sivun alkuun