1. Palkinto tarkastuslautakuntien arviointikertomuskilpailussa

Kouvolan kaupungin tarkastuslautakunta pokkasi arviointikertomuksellaan ensimmäisen palkinnon vuotuisessa arviointikertomuskilpailussa. Kilpailun järjestää tilintarkastusyhteisö KPMG yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa ja siihen ovat kunnat sekä kuntayhtymät voineet osallistua.

Kouvolan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 palkittiin tänään 6.11.2019 Helsingissä. Aiemmin tarkastuslautakunta on voittanut ensimmäisen palkinnon vuoden 2015 arviointikertomuksellaan. Vuoden 2017 arviointikertomus sai kunniamaininnan innovatiivisesta ja sisältöä palvelevasta visuaalisesta esitystavasta.

Jälleen tänä vuonna tuomaristo on valinnut Kouvolan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen parhaimmaksi kertomukseksi yli 20 000 asukkaan kunnista.

Kilpailun tuomariston perustelut olivat seuraavat:

”Arviointikertomus on selkeä, havainnollinen ja oleelliseen keskittyvä. Tarkastuslautakunnan näkemykset tulevat selkeästi esiin, ote on analyyttinen ja merkittäviin asioihin keskittyvä. Arviointikertomuksesta näkyy ammattimainen ote arviointiin samalla kuitenkin kertomuksen tyylissä ja esitystavassa on huomioitu hyvin eri yleisöt.

Paras arviointikertomus (yli 20 000 asukkaan kunnat) vastaanottivat tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Maija Lehtomäki, arviointipäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen ja vs. arviointipäällikkö Katriina Lankinen Helsingissä 6.11.2019.

Arviointikertomus on helppolukuinen ja lukijan kiinnostusta herättävällä tavalla toteutettu. Kertomuksen visuaaliset ratkaisut on toteutettu sisältöä palvelevalla tavalla: visualisoinnit on tehty sisältö edellä ja ulkoasu palvelee sisältöä. Arviointikertomuksen tiedon visualisoinnin ratkaisut ja havaintojen esittämäistapa edustaa ehdotonta parhaimmistoa kaikkien arviointikertomusten joukossa.”

Palkinnon vastaanottivat tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Maija Lehtomäki, arviointipäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen ja vs. arviointipäällikkö Katriina Lankinen. Tilaisuus oli Marina Congress Centerissä Helsingissä 6.11.2019.

Mitä arviointi on?

Arvioinnissa on kyse todentamisesta, onko toimittu niin kuin olisi pitänyt toimia, ja ovatko asiat kuten niiden kuuluisi olla. Tätä varten selvitetään, miten on toimittu, ja kuinka asiat ovat, ja verrataan tavoitetilaan eli siihen, miten olisi pitänyt toimia, ja miten asioiden pitäisi olla.

Tarkastuslautakunnan arviointityö pyrkii kehittämään toimintaa. Tarkastuslautakunta antaa arvioinnin johtopäätösten perusteella suosituksia siitä, miten toiminnasta vastaavien tahojen tulisi kehittää toimintaa, jotta tavoitetilaan päästäisiin.

Oikea tieto, oikeaan aikaan, oikeassa muodossa –
arvioinnista lisäarvoa päätöksentekoon

Arviointi on keskeinen osa kunnan ohjausta ja johtamista sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisen väline. Arvioinnin tuloksena tehtävät johtopäätökset ohjaavat toimintaa, vaikuttavat uusien tavoitteiden asettamiseen tai entisten tarkistamiseen. Edellytyksenä on, että arviointitietoa käytetään hyväksi päätöksenteossa ja kehittämistyössä.

Lisätietoa:

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Maija Lehtomäki
puh. 040 570 5155
maija.lehtomaki(a)kouvola.fi

Katriina Lankinen
vs. arviointipäällikkö
puh. 020 615 5965
katriina.lankinen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun