DIGIT

Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään

1.4.2020-31.3.2022

DIGIT-hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa osallistujien työllistymistä tehostamalla työhön ja työympäristöön perehdyttämistä ja työvaiheiden oppimista digitaalisin menetelmin ja ratkaisuin.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Kehittää yrityskontekstissa ratkaisuja joilla heikossa työmarkkina-asemassa olevat osallistujat voivat omaksua vaativampia työtehtäviä

2. Työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia

Hanke perustuu osatoteuttajien yhteistyöyrityksien ilmaisemaan tarpeeseen. Tarvetta on erityisesti sote-alan yrityksissä, ravintoalalla ja logistiikassa. Näiden yrityksen moniin työtehtäviin sopisi myös osatyökykyiset ja muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, mutta he tarvitsisivat kätevästi saatavilla olevia ja itsenäisesti käytettäviä ohjauksen ja työhön opastuksen apuvälineitä. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat (maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, selvästi puutteellisilla digitaidoilla varustetut työnhakijat, osatyökykyiset).

Toimenpiteet:

1. Yritysympäristöjen kartoitus ja sopiminen

2. Digitaalisten ratkaisujen kartoitus

3. Ratkaisujen kehittäminen ja kokeilu välityömarkkinoiden trio-hautomossa (välityömarkkinatoimija, koulutusorganisaatio, yritys, digitaalisten ratkaisujen palvelutuottajat)

4. Ratkaisujen soveltaminen ja työllistyminen työsuhteeseen sekä oppisopimukset kumppaniyrityksiin tai muihin avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin (=tuotantomallin soveltaminen vertaiskehittäjien (opiskelijoiden) kanssa) toimialalla/yrityksessä

5. Ratkaisujen tuotteistaminen ja tulosten levittäminen

Hankkeen kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon ns. horisontaaliset periaatteet sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen), joista hankkeessa painottuu kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen ulottuvuus.

Tuloksina tavoitellaan:

1. Työllistynyt työsuhteeseen joko palkkatuella tai ilman, 15 hlöä

Hankkeessa toimii uudenlainen verkosto, jossa on osatoteuttajina korkea-asteen tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, toisen asteen oppilaitos, yksityinen välityömarkkinatoimija sekä kumppaneina työvoimaa tarvitsevat yritykset. Kolmen osatoteuttajan läheinen yhteistyö nivoo yhteen uusien digitaalisten työhön ohjauksen ja -opastuksen sovellusten kehittämiseen tarvittavat osaamiset; kehittämisosaaminen TKI-organisaatiosta, työpaikkaohjauksen osaaminen II asteen oppilaitoksesta ja osatyökykyisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien valmennus- ja ohjausosaaminen välityömarkkinatoimijalta. Lisäksi II asteen oppilaitos ja välityömarkkinatoimijalla on läheiset suhteen hankkeen kohderyhmään ja yrityksiin joiden tehtävien opastukseen hanke kehittää digitaalisia sovelluksia. TKI-organisaatiolla on osaamista ulkopuolisten digitaalisten sovellusten erityisasiantuntijuuden ostosta ja hyödyntämisestä yhteiskehittämisessä.

2. Oppisopimussopimuksia, 5 kpl

3. Luodut digitaaliset ratkaisut ovat käytössä (1 kpl per kehittämisalustana ollut toimiala/yritys, yhteensä 2 kpl)

Tuloksia

DIGIT-APP -sovellus, joka toimii suoraan selaimella, eikä sovellusta tarvitse erikseen asentaa tietokoneelle/laitteelle. Sovellus toimii tietokoneella sekä mobiililaitteella.

DIGIT-APP — Tärpit Työelämään – EDUKO by Xamk TKI Meduusa (itch.io)

Saavutettavuusseloste DIGIT-APP (PDF)

Mikä DIGIT-APP? (MP4-video)

Blogi DIGIT-hankkeen loppuseminaarista (PDF)

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Osatoteuttajat: Parik-säätiö sr, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Lisätietoja:

Hankevastaava Erja Mölsä, 020 615 7103, erja.molsa(a)ksao.fi

Hankeassistentti Paula Filppu, 020 615 5508, paula.filppu(a)ksao.fi