Toisen asteen yhteishaku alkaa tiistaina

Peruskoulunsa päättävät nuoret hakevat toisen asteen opintoihin yhteishaussa, joka alkaa tiistaina 22.2.2022. Kouvolassa on tällä hetkellä 845 yhdeksäsluokkalaista, joista suurin osa saa keväällä perusopetuksensa päätökseen.

Kouvolassa on monipuoliset mahdollisuudet kouluttautua toisen asteen opinnoissa. Kouvolan Ammattiopistossa, EduKossa, voi opiskella esimerkiksi lentokonealan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun tai turvallisuusalan perustutkinnon. Yhdistelmäopinnoissa on mahdollisuus suorittaa ammatillinen koulutus ja lukio-opinnot yhtä aikaa.

Lukioissa riittää valinnanvaraa: Kouvolan Yhteislyseossa voi opiskella Studies in English -linjalla reaaliaineita ja taideaineita englanniksi, Kuusankosken lukiossa voi valita logistiikan opintoja ja Kouvolan iltalukiossa opinnot voi suorittaa myös verkko-opintoina. Kouvolan päivälukioiden opetussuunnitelmaan on perustettu paikallisiksi oppiaineiksi digitaidot sekä yrittäjyys- ja työelämätaidot.

Myös Kymenlaakson opistossa on mahdollista jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen.

Toisen asteen yhteishaku uudistuu

Kevään 2022 yhteishaussa opiskelupaikkaa haetaan samalla lomakkeella ammatillisiin perustutkintoihin, lukioihin, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen ja kansanopistojen oppivelvolliselle tarkoitettuihin vapaan sivistystyön linjoille (opistovuosi oppivelvollisille).

Uudessa yhteishaussa oppilas voi esittää 1–7 hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Hakija valitaan ensimmäisenä olevaan hakutoiveeseen, johon hänen menestyksensä riittää. Tänä keväänä otetaan käyttöön myös uudet valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen hakeva ei saa enää pisteitä työkokemuksesta, eivätkä lukion suorittaneet voi enää hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaun kautta, vaan he hakevat jatkuvan haun kautta ammatillisiin opintoihin.

Oppivelvollisuus laajeni viime vuonna

Peruskoulunsa päättävien oppivelvollisuus jatkuu 18-vuotiaaksi asti. Heidän on hakeuduttava toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. Oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen yhteishaussa tai ilman opiskelupaikkaa jäädessään jatkuvien hakujen kautta.

Uudenlaiset koulutukset oppivelvollisille

Oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä oppivelvolliselle tarkoitettujen koulutusten kokonaisuutta selkiytettiin. Aiemmat valmistavat koulutukset perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus sekä lukiokoulutukseen valmistava LUVA-koulutus yhdistettiin tutkintoon valmentavaksi TUVA-koulutukseksi, jonka järjestäminen alkaa 1.8.2022.

Toisen asteen koulutus on maksutonta

Uudistuksen myötä toisen asteen opiskelu muuttui maksuttomaksi. Opiskelijoille muun muassa opinnoissa välttämättömät kirjat ja muut tarvikkeet ovat maksuttomia. Kouvola tarjoaa toisen asteen opiskelijoille myös maksuttoman joukkoliikenteen.

Yhteishaku toisen asteen opintoihin on käynnissä 22.2.–22.3.2022 osoitteessa www.opintopolku.fi

Lukion opiskelijat valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Mahdolliset ammatillisten koulutusten pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Hakutulokset julkaistaan aikaisintaan 16. kesäkuuta.