Kouvolan uusi ammattiopisto saa jatkuvaan oppimiseen panostavan toimitusjohtajan

Vuoden alusta käynnistyvän Kouvolan ammattiopiston toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi on valittu terveystieteiden maisteri, MBA Petri Tani. Anjalassa asuva Tani aloittaa tehtävässä marraskuun alussa.

”Haimme Kouvolan Ammattiopisto Oy:n toimitusjohtajaksi kokenutta, kehittämissuuntautunutta ja vahvaa verkostoitumiskykyä omaavaa johtajaa, joka laittaa itsensä sataprosenttisesti likoon uuden koulutusyhtiön toiminnan käynnistämiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Petri Tani vastasi parhaiten hakuamme, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Veikko Niemi.

Tani siirtyy tehtävään Laurea ammattikorkeakoulun johtajan paikalta. Laureassa hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen ja johtaminen yksityisen ja julkisen setorin kanssa, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Jatkuva oppiminen, kuin myös opetuksen kehittäminen monine haasteineen sekä sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen ovat olleet osa korkeakoulujohtajan arkea. Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa on ollut tiivistä, sillä merkittävä osa ammattikorkeakouluopintoihin hakeutuvista tulee ammattiopistojen kautta.

Petri Tanilla on kouvolalaisena vahva alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemus sekä varsin laaja verkosto alueen toimijoihin, vaikka onkin lähes koko työuransa toiminut Kouvolan ja Kymenlaakson ulkopuolella. Kuopion yliopiston ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun käyneenä hänellä riittää intoa oman osaamisen kehittämiseen edelleen. Jatko-opinnot Itä-Suomen Yliopiston hyvinvointijohtamisen tohtoriohjelmassa voivat kuitenkin jäädä nyt pidemmälle tauolle, sillä Kouvolan ammattiopiston kehittäminen on tällä hetkellä Tanille tärkein asia.

Uusi toimitusjohtaja luottaa vahvaan yhteistyöhön työelämän haasteiden edessä

“Työelämä muuttuu vauhdilla, ollaan isojen haasteiden edessä. Siinä missä meillä on tarvetta työvoimasta ja osaajista eri aloilla, samalla on reservissä noin 300 000 ihmistä ilman työtä. Osaavan työvoiman puute on oikeasti este monen yrityksen kasvulle ja kehitykselle, puhumattakaan julkisesta sektorista. Tämä ongelma meidän tulee “taklata” ja uskon, että Kouvolan ammattiopisto Oy tulee tarjoamaan tähän ratkaisun avaimia. Kouvolan ja koko seutukunnan kehittyminen tästä näkökulmasta on mielestäni myös osaltaan ammattiopiston vastuulla,” Petri Tani kertoo.

Myös osaamisen tarve muuttuu. “Se, mitä meillä on tarjonnassa tänään, ei ehkä tarjoa ratkaisua huomisen osaamisvaateisiin. Olen todella luottavainen siihen, että meitä on Kouvolassa monta samalla tavalla ajattelevaa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulee vastata työelämän tarpeisiin ja asiantuntijuuden tulee rakentua aitoon työelämäkontekstiin.”

Petri Tani odottaa innolla tapaamisia henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. “Kouvolassa on tehty hyvää työtä ja haluan edelleenkin mahdollistaa hyvän ja vaikuttavan työn tekemisen. Mutta en tee tätä yksin, vaan tarvitsen avukseni koko henkilöstön.”

”Petri Tanin aiempi muutosjohtamiskokemus sekä osallistava, yhdessä tekemisen johtamisote tukee uuden toimitusjohtajan tärkeintä tehtävää – kahden erilaisen toimintakulttuurin omaavan oppilaitoksen yhdistäminen ja uuden organisaation rakentaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Kouvolan alueen toimijoiden ja sidosryhmien valmis tuntemus on erinomainen tausta kehittää opiskelijoiden, julkisen sektorin ja yritysten tarpeista lähtevää koulutusta”, valintaryhmää edustava Niemi jatkaa.

Kouvolan ammattiopistossa yhdistyvät KSAOn ja Aikuiskoulutus Taitajan koulutus

Toimitusjohtajan paikkaa haki 17 henkilöä. Perusteelliseen valintaprosessiin sisältyi ennakkotehtävä, kaksi haastattelua sekä rekrytointikumppanina käytetyn Eezy Personnellin toteuttama henkilöarviointi. Lopullinen valinta tehtiin kolmen ehdokkaan joukosta.

Petri Tani aloittaa työtehtävässään 1.11.2021. Hän saa johdettavakseen yli 300 ammattilaisen ja noin 7000 opiskelijan Kouvolan Ammattiopisto Oy:n, joka aloittaa toimintansa vuoden 2022 alussa. Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön perustamassa uudessa ammatillisen koulutuksen yhtiössä yhdistyvät Kouvolan seudun ammattiopisto KSAOn ja Aikuiskoulutus Taitajan koulutustoiminta.

Uuden koulutusyhtiön tavoitteena on vastata mahdollisimman hyvin Kouvolan seudun elinkeinoelämän koulutustarpeisiin. Yleishyödyllisenä yhteisönä yhtiön toimialana on tarjota ja järjestää entistä monipuolisempaa ja laadukkaampaa toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa.

Lisätietoa
Veikko Niemi, sivistysjohtaja, Kouvolan Ammattiopisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
p. 020 615 7727, veikko.niemi@kouvola.fi