Ennakkoäänestys ulkomailla edustustoissa toimitetaan 3.−6.4.2019.

Kirjeäänestys 

Kirjeäänestys ulkomailta otetaan käyttöön kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Lisätietoja kirjeäänestyksestä vaalit.fi-sivustolta

Päivitetty 22.1.2019