Ajankohtaiset

Käytä ääntäsi eduskuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.–28.3.2023. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Kouvolassa äänestäminen on tehty helpoksi ja siihen on useita tapoja ja paikkoja. Käytä ääntäsi ja vaikuta – Kouvolan parhaaksi.

Kouvolassa vapaaehtoistoiminnan verkosto auttaa kaikkia

Kouvolaan on perustettu vapaaehtoistoiminnan verkosto, jonka tarkoituksena on koota tiedot vapaaehtoistyötä tekevistä yhteisöistä ja yksilöistä, ja siten tukea kuntalaisia eri tehtävissä. Tavoitteena on kattaa koko Kouvolan alue.

Kiinnostaako Kouvolan tulevaisuus? – Tule seuraamaan eduskuntavaalikeskustelua kaupungintalolle 22.3. kello 18 alkaen

Kouvolan kaupungin järjestää eduskuntavaalikeskustelun keskiviikkona 22.3. kello 18–19.45 kaupungintalolla (Torikatu 10, 2. kerros, Sininen matto eli juhlasalin lämpiö). Mukana on 20 paikallista ehdokasta, joiden nimet löytyvät tästä verkkouutisesta. Kahvit on katettu yleisölle jo kello 17 alkaen. Tervetuloa! Tilaisuutta voi seurata kello 18 alkaen myös Kouvolan kaupungin YouTube-kanavalla.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / LT Granit Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.3.2023 käsitellyt LT Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ottamiseen Kouvolan kaupungin Pihlajasaaren kylässä kiinteistöillä 286-439-1-203 ja 286-439-1-131. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Kaupunki pyrkii eroon tarpeettomista kiinteistöistään

Kouvolan kaupungin kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmä kokoontui toisen kerran 13.3. Aiheena olivat kaupungin kiinteistöt. Ohjausryhmä linjasi muun muassa, että kaupunki pyrkii eroon tarpeettomista kiinteistöistään myymällä ja purkamalla niitä, jatkaa energiatehokkuusinvestointeja ja yhtenäistää tilojensa käytöstä perittäviä vuokria. Myös tuottamattomasta maaomaisuudesta luovutaan. Toisena asiana ohjausryhmä käsitteli kouluverkkoa.

Kouvolan kaupunki puuttuu rautatieaseman levottomuuteen yhdessä muiden viranomaisten kanssa

Valvontaa Kouvolan rautatieasemalla ja sen ympäristössä tehostetaan, sillä siellä aikaa viettävistä nuorista on herännyt iso huoli. Myös vanhempien toivotaan keskustelevan asiasta lastensa kanssa ja puuttuvan heidän ajanviettoon aseman ympäristössä. Rautatieasemalla lapset ja nuoret joutuvat alttiiksi vaaratekijöille, eikä se ole turvallinen ympäristö viettää aikaa.

Sivun alkuun