Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Päätösnro
294/2023
Dnro
ESAVI/9440/2023
Hakija
Raussin Energia Oy
Asia
Kiikunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Kouvola
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 17.11.-27.12.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun