Lumon (kaavanro 11/006) -asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa eri korttelinosilla olevien tonttien välisen rajan siirtäminen, Lassinkadun lyhentäminen ja Reijulankadun itäpuolella olevan ojan liittäminen katualueeseen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustan länsipuolella Korjalan kaupunginosassa, Kaitilankadun molemmin puolin. Siihen kuuluu teollisuusalueella olevien tonttien lisäksi katualueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 14 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 7.8.-9.9.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle sähköpostitse tai kirjallisesti osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski

Asemakaavoituksen käynnistäminen

Asemakaavan muutos on tullut vireille Lumon Oy:n aloitteesta vuonna 2019 ja siihen liittyy erillinen käynnistämissopimus.


Päivitetty 1.8.2019