Lumon (kaavanro 11/006) -asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa eri korttelinosilla olevien tonttien välisen rajan siirtäminen, Lassinkadun lyhentäminen ja Reijulankadun itäpuolella olevan ojan liittäminen katualueeseen. Lisäksi kaavamuutoksella pyritään selkeyttämään Pirkkolankadun itäpään liikennejärjestelyjä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustan länsipuolella Korjalan kaupunginosassa, Kaitilankadun molemmin puolin. Siihen kuuluu teollisuusalueella olevien tonttien lisäksi katualueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 14 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 30.3.2020


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 10.2.2020.

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 3.2.2020.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Suunnittelualue käsittää Kaitilankadun molemmin puolin sijaitsevat korttelit Kouvolan Korjalan kaupunginosassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen katu- ja kiinteistörajoihin tehtävät muutokset.

Alueen kaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 27.11.2019 – 13.1.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa 13.1.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi tai  Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli ja hyväksyi asemakaavamuutosehdotuksen kokouksessaan 12.11.2019, ja päätti asettaa kaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Kokouksen pöytäkirjan asiakohta on luettavissa täältä.

Aloitus ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 7.8.-9.9.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle sähköpostitse tai kirjallisesti osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski

Asemakaavoituksen käynnistäminen

Asemakaavan muutos on tullut vireille Lumon Oy:n aloitteesta vuonna 2019 ja siihen liittyy erillinen käynnistämissopimus.

Päivitetty 11.9.2020