Kaunisnurmella sijaitsevan Kouvola-talon lähialueen asemakaavamuutoksen (kaava nro 02/010) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta, sekä selkeyttää kaavamääräyksiä ja kiinteistöjen rajoja.

Kouvola-talon lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueella sijaitseville kulttuurihistoriallisesti arvokkaille asuinrakennuksille osoitetaan omat tontit. Arvokkaat rakennukset huomioidaan suojelumerkinnöillä ja kaavamerkinnöillä mahdollistetaan erilaisten palveluiden sijoittaminen alueelle. Kaavassa tarkennetaan myös Kouvola-talon korttelialueen sekä siihen liittyvien Varuskuntakadun, Kymenlaaksontien ja Kuusaantien rajaukset vastaamaan alueen nykyistä käyttöä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kaunisnurmen asuinalueen ydinkeskustan puoleisella reunalla ja se rajautuu pohjoisessa Kuusaantiehen, idässä Kymenlaaksontiehen ja länsiosassa Varuskuntakatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 5 ha.


Suunnittelun vaihe

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Kouvola-talon lähialueen asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 2.12.2020-11.1.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 11.1.2021 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 2.12.2020 Tekninen lautakunta


Tekninen lautakunta 24.11.2020

Kouvola-talon lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 24.11.2020, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot § 180.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 16.9.2020.

Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävillä tutustumista varten 16.9.-19.10.2020 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä ja tällä verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin palautetta.


Päivitetty 30.11.2020