Kaunisnurmella sijaitsevan Kouvolatalon lähialueen asemakaavamuutoksen (kaava nro 02/010) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta, sekä selkeyttää kaavamääräyksiä ja kiinteistöjen rajoja.

Kouvolatalon lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueella sijaitseville kulttuurihistoriallisesti arvokkaille asuinrakennuksille osoitetaan omat tontit. Arvokkaat rakennukset huomioidaan suojelumerkinnöillä ja kaavamerkinnöillä mahdollistetaan erilaisten palveluiden sijoittaminen alueelle. Kaavassa tarkennetaan myös Kouvolatalon korttelialueen sekä siihen liittyvien Varuskuntakadun, Kymenlaaksontien ja Kuusaantien rajaukset vastaamaan alueen nykyistä käyttöä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kaunisnurmen asuinalueen ydinkeskustan puoleisella reunalla ja se rajautuu pohjoisessa Kuusaantiehen, idässä Kymenlaaksontiehen ja länsiosassa Varuskuntakatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 5 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 16.9.2020.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS (kaavan liite nro 2) on nähtävillä tutustumista varten 16.9.-19.10.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on nähtävillä 16.9.-19.10.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläolon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Kouvolatalo, vireilletulo ja kaavaluonnos”.Päivitetty 16.9.2020