Ajankohtaista

Toimitilaohjelma linjaa kaupungin kiinteistönpitoa

Kaupunginhallitus käsittelee Kouvolan toimitilaohjelmaa 19.2. kokouksessaan. Ohjelma linjaa suuntaviivat kohti kestävää kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitteena on keskittyminen oman palvelutuotannon tiloihin.

Kokemusasiantuntijat auttavat kotoutumaan ja kehittämään maahanmuuttajien palveluja

Kouvolan kaupunki on kouluttanut kotoutumisen kokemusasiantuntijoita, jotka auttavat kaupunkia, hyvinvointialuetta, järjestöjä ja yrityksiä kehittämään maahanmuuttajille suunnattuja palveluja. Kertomalla omasta polustaan Suomessa, kokemusasiantuntijat auttavat myös maahan muuttaneita kotoutumaan Kouvolaan. Koulutuksen on järjestänyt Kouvolan kansalaisopisto.

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetty

Kouvolan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä päivitettiin aiempi, vuonna 2017 valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma liikenneympäristön toimenpideohjelman osalta. Työ valmistui loppuvuodesta 2023.

Aurinkovoimala suunnitteilla Valkealaan

Ilmatar Solar Development Oy hakee Kouvolan kaupungilta suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa aurinkovoimalalle, joka sijaitsee Valkealassa, noin 20 kilometriä Kouvolan keskustasta koilliseen. Hanke on nimetty Hatin aurinkovoimahankkeeksi.

Joulukorttivarat Pidä kiinni® -avopalvelu Nupulle

Kaupungin vuoden 2023 joulukorttivarat on lahjoitettu Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen avopalvelutoiminnalle, jossa tuetaan päihdeongelmaisia vauvaperheitä. Lahjoituksen arvo on 1 000 euroa.

Kuusi keskuskaupunkia vaatii hallitukselta Itä-Suomi-ohjelman toimeenpanoa

Itäisen Suomen keskuskaupungit haluavat Itä-Suomi Foorumin alla muistuttaa, että Itäinen Suomi tarvitsee nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa valtion erityistoimia. Kaupungit esittävät, että Valtioneuvoston kanslian johdolla valmistellaan itäisen Suomen maakuntien keskuskaupunkien kanssa yhteinen ohjelma ja sopimus alueen elinvoiman vahvistamiseksi. Työ tulee käynnistää vuoden 2023 aikana.

Henkilöstösuunnittelulla tasapainotetaan taloutta

Kaupungin henkilöstösuunnitelma vuosille 2024–2027 on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 6.11.2023. Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstömenojen hallinta on yksi keskeinen keino talouden tasapainottamisessa. Eläkkeelle on siirtymässä lähivuosina huomattava määrä kaupungin henkilöstöä. Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat syventyneet, joten osaavan työvoiman saamiseen on samalla panostettava.

Päivitetty edunvalvontasuunnitelma kaupunginhallitukseen

Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 6.11.2023 on Kouvolan kaupungin päivitetty edunvalvontasuunnitelma sekä siihen sisältyvät yksilöidyt edunvalvontakohteet (edunvalvontakortit). Uusina edunvalvontakohteina suunnitelmaan on lisätty puhtaat energianlähteet sekä maa- ja metsätalous.

Sivun alkuun