Ajankohtaista

Tuhannet siistivät Kouvolaa myös tänä keväänä

Kouvolan vuosittainen Siisti Siti -kampanja sai kouvolalaiset keräämään roskia ja siivomaan nurkkia töissä ja kotona. YLE:n Miljoona roskapussia -kampanja oli tänäkin vuonna osana Siisti Sitiä.

Ministeri Kaisa Juuso tutustui Kouvolan päivystykseen

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso vieraili 10.6. Kouvolassa. Tapaamisen tarkoitus oli valottaa erityisesti Kouvolan Ratamokeskuksen ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeellisuutta koko Kymenlaakson näkökulmasta. Lakkautuksen myötä kustannukset kasvaisivat järjestämistavasta riippuen vähintään 2,4 miljoonaa euroa nykytilanteeseen verrattuna.

Kuntalaisilta UPM:n aurinkovoimahankkeesta 11.6. klo 16

Kuntalaisille avoin UPM Energyn aurinkovoimahankkeen tiedotustilaisuus järjestetään tiistaina 11.6. klo 16–17.30 Utin kerholla (Hävittäjäntie 3). Kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi toukokuun lopussa UPM:n kaavoitusaloitteen yleiskaavoituksen käynnistämisestä Haukkasuon ja Kiikunsuon alueilla, joka mahdollistaisi suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden rakentamisen.

Kouvola elää vahvasti myös maaseudusta

Tiesitkö, että Kouvolassa on 810 maatilaa eli eniten kaikista Suomen kunnista? Viljelyala on toiseksi suurin, 46 143 hehtaaria. Myös luomutuotannossa Kouvola on Suomen kärkeä, luomutiloja on yhteensä 104.

Kouvolan yöpäivystys on säilytettävä – lausuntokierroksella oleva esitys vaarantaa kouvolalaisten potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn. Esityksen mukaan Kouvolan Ratamo-keskuksen yöpäivystys lakkaa vuoden 2026 alusta. Kouvolan asukkaiden näkökulmasta päätös on kestämätön.

UPM:n kaavoitusaloite teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

UPM-konserniin kuuluva UPM Solar Oy on tehnyt Kouvolan kaupungille kaavoitusaloitteen yleiskaavoituksen käynnistämisestä Haukkasuon ja Kiikunsuon alueilla. UPM Solar esittää selvitettäväksi, voidaanko alueelle laatia yleiskaava, joka mahdollistaisi suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden rakentamisen. Tekninen lautakunta käsittelee aloitetta 30.5.2024.

Kouvolan kasvihuonepäästöt laskeneet – energiatehokkuudessa onnistuttu

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 36 prosenttia. Kouvolassa päästöt ovat laskeneet, mutta Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ovat hidastaneet kehitystä. Energiatehokkuudessa on saatu hyviä tuloksia. Kouvolan kaupungin oma energiankulutus on laskenut vuodesta 2014 lähes 44 %.  Kaupunki on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (HINKU).

EU-vaalit käsillä – suuri vaikutus kuntiin

Europarlamenttivaaleilla on kunnille suuri merkitys. Lainsäädäntöä luodaan EU:ssa pitkälti kunnille ja sitä kautta kunnissa asuville ihmisille. Kunnissa toimeenpannaan myös merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. Käytä siis ääntäsi. Ennakkoäänestys käynnistyy 29.5.2024. 

Ratamon yöpäivystyksen lakkautus ei tuo säästöjä

Hallituksen päätös lakkauttaa Ratamo-keskuksen yöpäivystys ei tuota säästöjä Kymenlaaksossa. Päinvastoin. Sekä suorat että välilliset kustannukset kasvavat merkittävästi. Päätös asettaa Kouvolan asukkaat eriarvoiseen asemaan ja vaarantaa potilasturvallisuuden. Kouvolan nykyinen akuuttilääketieteen päivystysmalli toimii kustannustehokkaasti.

Aurinkovoiman tuotantopotentiaali Kouvolassa hyvä –aurinkovoimaa koskevassa selvityksessä ja ohjeistuksessa esitetään suuntaviivoja aurinkovoimahankkeiden kehittämiselle

Tuore aurinkovoimaselvitys antaa yleiskatsauksen suuren mittakaavan aurinkovoimapotentiaalista Kouvolassa. Laaditussa aurinkovoimaohjeistuksessa käsitellään voimaloiden sijoittumiskysymyksiä suhteessa asumiseen ja siinä annetaan hyviä suunnittelukäytänteitä voimaloiden sijoittumista suunnitteleville toimijoille.

Stora Enson Anjalankosken tehtaat nimittää turvallisuuslähettiläitä Kouvolan yläkouluihin – oppilaat saavat myös stipendejä

Stora Enson Anjalankosken tehtaat tukee Kouvolan yläkouluja lahjoittamalla 50 euron stipendejä seitsemäsluokkalaisille, jotka valitaan turvallisuuslähettiläiksi omassa luokka-asteessaan oppilaiden omassa äänestyksessä. Tunnustus myönnetään oppilaille, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet turvallisen ilmapiirin syntymistä koulussa. Lahjoitus on osa Anjalankosken tehtaiden vuosittaisen turvallisuusviikon ohjelmaa. 22.-28.4.2024. vietettävän viikon teemana on ”Turvallisuus tehdään yhdessä”, ja esillä on paljon psykologisen turvallisuuden näkökulmia.

Sivun alkuun