Ajankohtaista

Ympäristö 2030 on koko Kouvolan ohjelma

Kouvolan uusi ympäristöohjelma voi paitsi parantaa ympäristön tilaa myös edistää kaupungin elinvoimaa. Se kannustaa uusiin toimintatapoihin, kehittämään uudenlaista yritystoimintaa sekä asukkaiden väliseen yhteisöllisyyteen. Laaja-alaisesti valmisteltu ohjelma heijastaa alueella vallitsevaa näkemystä siitä, miten voimme vastata keskeisiin ympäristöhaasteisiin.

Kartoitus oppimisesta etäopetusjaksolla antoi seurantatietoja jatkoa varten

Kouvolan peruskouluissa ja esiopetuksessa teetettiin Opetushallituksen velvoittamana kartoitus etäopetusjakson toteutumisesta, joka selvitti oppimisen etenemistä, oppilashuollon- ja oppimisen tuen tarvetta sekä säännöllistä osallistumista. Kartoituksen tulosten avulla pystytään kohdentamaan resursseja tehokkaasti eniten tukea tarvitseville ja varautumaan etäopetuksen mahdolliseen jatkumiseen syksyllä.

Menestyneille oppilaille jaettiin stipendejä lukukauden lopussa

Kouvolassa opetuksen stipendit saatiin viikonloppuna jaettua menestyneille oppilaille kevään poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Suurimpien lahjoittajien Lumon Oy:n, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön sekä kaupungin omien stipendirahastojen stipendejä jaettiin yhteensä noin 350 kappaletta.

Kouvola sai ensimmäisen laillisen graffitiseinän

Monen vuoden uurastus on tullut päätökseen, kun Kouvolan ensimmäinen laillinen graffitiseinä valmistuu Lehtomäkeen skeittiparkin viereen. Kyseessä on kouvolalaisten nuorten hankkima merikontti, johon saa laillisesti maalata kukin taitojensa mukaan.

Kalalammen ja Myllypuron luontopolkuja kunnostetaan

Poikkeuksellinen kevät on lisännyt ilahduttavasti ulkoilijoiden määrää Kouvolan luontopoluilla. Käytössä kuluneita Kalalammen pitkospuita on korjailtu talkoovoimin aiemmin tänä keväänä ja nyt kaupunki uusii loput rikkoontuneista pitkoksista. Myös Myllypuron luontopolulle on tarkoitus tehdä peruskunnostus myöhemmin tänä vuonna.

Paluu lähiopetukseen sujui Kouvolassa hyvin

Eilinen koulujen avaaminen sujui Kouvolassa hyvin, kun lähiopetukseen palasi yli 5700 oppilasta. Vajaa 1500 oppilasta jäi kotiin, mikä vastaa noin 20 % koko perusopetuksen oppilasmäärästä. Suurin syy kotiin jäämiseen oli koronapelko ja oppilaan tai lähipiirin riskiryhmään kuuluminen.

Turvallinen paluu lähiopetukseen erityisjärjestelyillä

Hallituksen päätöksen mukaisesti Kouvolassa perusopetuksessa olevat lapset palaavat lähiopetukseen 14.5. alkaen. Samalla suositus hoitaa varhaiskasvatusikäiset lapset kotona lakkaa. Lasten, oppilaiden ja henkilöstön paluu toteutetaan erityisjärjestelyin turvallisuus edellä.