Ajankohtaista

Tervetuloa kouluun – turvallisesti!

Kouvolan kaupungin perusopetus toivottaa oppilaat tervetulleeksi kouluihin syksyn aloitukseen. Kaikissa Kouvolan kouluissa on valmistauduttu huolellisesti oppilaiden vastaanottoon. Perusopetuksessa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan ja noudatetaan jo toukokuussa hyviksi havaittuja käytäntöjä koronaviruksen leviämisen estämisessä.

Jaakonpuiston leikkipaikan suunnitelma valmis

Jaakonpuiston leikkialue on tullut kuntonsa puolesta tiensä päähän. Kouvolan keskustassa liikennepuiston vieressä sijaitsevan leikkipaikan välineet, kalusteet, kasvillisuus ja valaistus on tarkoitus uusia tulevan syksynä.

68 000 € lahjoitettu lapsiperheiden ruoka- ja tukiapukeräykseen

Kouvolan kaupungin, MLL:n Kaakkois-Suomen piirin, SPR:n Kaakkois-Suomen piirin ja Kymsoten yhteistyönä organisoimaan ruoka- ja tukiapukeräykseen on lahjoitettu yritysten, yhteisöjen ja yksityisten lahjoittajien toimesta jo 68 000 €. Kerätyillä varoilla hankitaan ruokaa ja tarvikkeita kymenlaaksolaisille lapsiperheille.

Ympäristö 2030 on koko Kouvolan ohjelma

Kouvolan uusi ympäristöohjelma voi paitsi parantaa ympäristön tilaa myös edistää kaupungin elinvoimaa. Se kannustaa uusiin toimintatapoihin, kehittämään uudenlaista yritystoimintaa sekä asukkaiden väliseen yhteisöllisyyteen. Laaja-alaisesti valmisteltu ohjelma heijastaa alueella vallitsevaa näkemystä siitä, miten voimme vastata keskeisiin ympäristöhaasteisiin.

Kartoitus oppimisesta etäopetusjaksolla antoi seurantatietoja jatkoa varten

Kouvolan peruskouluissa ja esiopetuksessa teetettiin Opetushallituksen velvoittamana kartoitus etäopetusjakson toteutumisesta, joka selvitti oppimisen etenemistä, oppilashuollon- ja oppimisen tuen tarvetta sekä säännöllistä osallistumista. Kartoituksen tulosten avulla pystytään kohdentamaan resursseja tehokkaasti eniten tukea tarvitseville ja varautumaan etäopetuksen mahdolliseen jatkumiseen syksyllä.