Ajankohtaista

Kouvolan kulttuuritalot tarjoavat kesällä eloa ja iloa kouvolalaisille

Kouvolatalon ja Kuusankoskitalon ulkolavoilla lauletaan, musisoidaan ja tanssitaan kesällä pienimuotoisissa tapahtumissa. Kouvolan kaupungin kulttuuripalvelut haastaa kaikki kaupungin järjestöt, ryhmät ja taiteilijat mukaan järjestämään pienimuotoisia kulttuuritilaisuuksia kouvolalaisten ikäihmisten, perheiden ja vierailijoiden iloksi.

Toiminta Kymenlaakson keskussairaalan uusissa tiloissa alkaa juhannuksen jälkeen – Päivystyksen uudet sisäänkäynnit otetaan käyttöön maanantaina 22.6.2020 klo 8

Kymenlaakson keskussairaalan laajennuksen ja peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on valmis käyttöön. Sairaalatoiminta uudessa laajennusosassa alkaa vaiheittain juhannuksen jälkeen. Päivystys aloittaa uusissa tiloissa maanantaina 22.6. ja päivystyksen uudet sisäänkäynnit otetaan käyttöön kello 8.

Kouvolan kaupunki edistää hiilineutraaliutta metsittämällä avoimia alueita

Kaupungin johto istutti kesäisen helteisessä säässä kotimaisia koivun ja kuusen taimia Kymenlaaksontien varressa sijaitsevaan meluvalliin. Rakennustyömaiden täyttömaasta rakennettu meluvalli metsitetään, jotta saadaan rajattua asutuksen ja vilkasliikenteisen Kymenlaaksontien alueita toisistaan. Istutettavalla puustolla luodaan suojametsä, jolla pystytään lieventämään melu-, pöly-, haju- ja maisemahaittoja, joita vilkasliikenteinen tie tuo asutukselle.

68 000 € lahjoitettu lapsiperheiden ruoka- ja tukiapukeräykseen

Kouvolan kaupungin, MLL:n Kaakkois-Suomen piirin, SPR:n Kaakkois-Suomen piirin ja Kymsoten yhteistyönä organisoimaan ruoka- ja tukiapukeräykseen on lahjoitettu yritysten, yhteisöjen ja yksityisten lahjoittajien toimesta jo 68 000 €. Kerätyillä varoilla hankitaan ruokaa ja tarvikkeita kymenlaaksolaisille lapsiperheille.

Niityillä, luonnontilaisilla metsillä ja hulevesien paikallisella käsittelyllä kohti monimuotoisempaa ympäristöä

Kouvola vaalii monimuotoista luontoa. Monimuotoisuudella tarkoitetaan elämän koko kirjoa: lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Sen köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä on maailmanlaajuinen tavoite ja siksi se on myös yksi kolmesta päämäärästä Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmassa. Kouvolassa merkittävimmät toimenpiteet ovat niittyjen lisääminen, metsien luonnontilaistaminen, hulevesien paikallinen käsittely sekä pienvesien, kuten purojen tilan parantaminen.

Ympäristö 2030 on koko Kouvolan ohjelma

Kouvolan uusi ympäristöohjelma voi paitsi parantaa ympäristön tilaa myös edistää kaupungin elinvoimaa. Se kannustaa uusiin toimintatapoihin, kehittämään uudenlaista yritystoimintaa sekä asukkaiden väliseen yhteisöllisyyteen. Laaja-alaisesti valmisteltu ohjelma heijastaa alueella vallitsevaa näkemystä siitä, miten voimme vastata keskeisiin ympäristöhaasteisiin.

Uimarannat avautuvat – Tutustu uintietikettiin

Uimarannat avautuvat jälleen ja on tärkeää muistaa yleiset hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tämän hetken tiedon mukaan koronaviruksen tarttuminen luonnonvesistä uimisen välityksellä on epätodennäköistä. Tartuntariski liittyy lähinnä uimareiden keskinäisiin lähikontakteihin.

Kalalammen ja Myllypuron luontopolkuja kunnostetaan

Poikkeuksellinen kevät on lisännyt ilahduttavasti ulkoilijoiden määrää Kouvolan luontopoluilla. Käytössä kuluneita Kalalammen pitkospuita on korjailtu talkoovoimin aiemmin tänä keväänä ja nyt kaupunki uusii loput rikkoontuneista pitkoksista. Myös Myllypuron luontopolulle on tarkoitus tehdä peruskunnostus myöhemmin tänä vuonna.