Ajankohtaista

Kaupungin lausunto STM:n lakiluonnoksesta kaupunginhallitukseen – päivystys Kymenlaaksossa järjestettävä yhdenvertaisesti

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 17.6. kaupungin lausuntoa maan hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn. Kouvolan kaupunki on tyytymätön siihen, että esityksessä ei ole arvioitu riittävän kattavasti ja tarkasti Ratamokeskuksen yöpäivystyksen lakkauttamisen kokonaisvaikutuksia.

Tuhannet siistivät Kouvolaa myös tänä keväänä

Kouvolan vuosittainen Siisti Siti -kampanja sai kouvolalaiset keräämään roskia ja siivomaan nurkkia töissä ja kotona. YLE:n Miljoona roskapussia -kampanja oli tänäkin vuonna osana Siisti Sitiä.

Ministeri Kaisa Juuso tutustui Kouvolan päivystykseen

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso vieraili 10.6. Kouvolassa. Tapaamisen tarkoitus oli valottaa erityisesti Kouvolan Ratamokeskuksen ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeellisuutta koko Kymenlaakson näkökulmasta. Lakkautuksen myötä kustannukset kasvaisivat järjestämistavasta riippuen vähintään 2,4 miljoonaa euroa nykytilanteeseen verrattuna.

Esteetön kulkeminen paranee Käyrälammella

Monelle mieluisa kesäajan virkistyskohde on Käyrälampi. Sen kehittämisessä on huomioitu nyt myös esteetön kulku uimalaiturille. Syksyllä alueelle rakennetaan uusi palloilualue ja ulkokuntosali.

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 1/2024 on ilmestynyt

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 1/2024 on tällä viikolla jaettu kouvolalaisiin kotitalouksiin. Lehdessä on juttua muun muassa Kouvolasta maaseutuyrittämisen paikkana, yritystontit-kärkihankkeesta, Porukkatalosta,…

Kouvolan yöpäivystys on säilytettävä – lausuntokierroksella oleva esitys vaarantaa kouvolalaisten potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn. Esityksen mukaan Kouvolan Ratamo-keskuksen yöpäivystys lakkaa vuoden 2026 alusta. Kouvolan asukkaiden näkökulmasta päätös on kestämätön.

Kouvolan kasvihuonepäästöt laskeneet – energiatehokkuudessa onnistuttu

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 36 prosenttia. Kouvolassa päästöt ovat laskeneet, mutta Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ovat hidastaneet kehitystä. Energiatehokkuudessa on saatu hyviä tuloksia. Kouvolan kaupungin oma energiankulutus on laskenut vuodesta 2014 lähes 44 %.  Kaupunki on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (HINKU).

Ratamon yöpäivystyksen lakkautus ei tuo säästöjä

Hallituksen päätös lakkauttaa Ratamo-keskuksen yöpäivystys ei tuota säästöjä Kymenlaaksossa. Päinvastoin. Sekä suorat että välilliset kustannukset kasvavat merkittävästi. Päätös asettaa Kouvolan asukkaat eriarvoiseen asemaan ja vaarantaa potilasturvallisuuden. Kouvolan nykyinen akuuttilääketieteen päivystysmalli toimii kustannustehokkaasti.

Sivun alkuun