Ajankohtaista

Myllykosken alueelle suunnitteilla yhteisrakentamishanke: asukkailta kysellään kiinnostusta valokuituverkkoon

Kouvolan Myllykoskelle suunnitellaan yhteisrakentamishanketta, jonka myötä sähköverkon ilmalinjat korvataan maakaapeleilla ja kaivuutyön yhteydessä alueelle rakennetaan huippunopean nettiyhteyden mahdollistava valokuituverkko. Yhteisrakentamisesta saadaan etuja sekä alueen asukkaille ja ympäristölle, kun kaivuutöitä ei tarvitse tehdä useita kertoja peräkkäin vaan samaan kaivantoon saadaan yhdellä kertaa sekä sähkö- että valokuitukaapelit.

Ympäristö 2030 on koko Kouvolan ohjelma

Kouvolan uusi ympäristöohjelma voi paitsi parantaa ympäristön tilaa myös edistää kaupungin elinvoimaa. Se kannustaa uusiin toimintatapoihin, kehittämään uudenlaista yritystoimintaa sekä asukkaiden väliseen yhteisöllisyyteen. Laaja-alaisesti valmisteltu ohjelma heijastaa alueella vallitsevaa näkemystä siitä, miten voimme vastata keskeisiin ympäristöhaasteisiin.

Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kaupunki on uudistamassa rakennusjärjestystään. Rakennusjärjestyksen luonnoksen yhteydessä on kuultu nettikyselyn kautta kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia yksityishenkilöitä. Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Käyrälammen kehittämissuunnitelma on valmistunut

Käyrälammen-Tykkimäen alue on yksi Kouvolan tärkeimmistä matkailukohteista. Alueen potentiaali nykyistä merkittävämpänä matkailupalvelujen alueena on tunnistettu ja aluetta halutaan kehittää tulevina vuosina niin kaupungin kuin yksityisten yritystenkin toimesta. Toisaalta alueella on myös paljon luonto- ja virkistysarvoja, joiden säilyminen tulee turvata. Tarkemman suunnittelun ja kaavoituksen pohjaksi on laadittu kehittämissuunnitelma, johon myös asukkaat ovat saaneet vaikuttaa.

Kouvola sai ensimmäisen laillisen graffitiseinän

Monen vuoden uurastus on tullut päätökseen, kun Kouvolan ensimmäinen laillinen graffitiseinä valmistuu Lehtomäkeen skeittiparkin viereen. Kyseessä on kouvolalaisten nuorten hankkima merikontti, johon saa laillisesti maalata kukin taitojensa mukaan.