Ajankohtaista

Toimitilaohjelma linjaa kaupungin kiinteistönpitoa

Kaupunginhallitus käsittelee Kouvolan toimitilaohjelmaa 19.2. kokouksessaan. Ohjelma linjaa suuntaviivat kohti kestävää kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitteena on keskittyminen oman palvelutuotannon tiloihin.

Terveysvalvonta selvitti – siivouksessa muistetaan myös yläpölyt

Yläpölyjen puhdistus on huomioitu asumisyksiköissä, kouluissa ja kerhotiloissa melko hyvin. Yläpölyt puhdistetaan pääosin 1–3 kuukauden välein. Tarkastuksilla ylätasojen pölymäärät olivat vähäiset. Parannettavaa on kuitenkin ylätasojen siivottavuudessa ja tavaroiden säilytyksessä.

Kaupungin viljelypalstat varattavissa verkkopalvelussa

Aikaisemmin palstan vuokranneet viljelijät voivat varata järjestelmässä omat palstansa helmikuun loppuun mennessä. Uusilla viljelijöillä on varausoikeus vapaana oleviin palstoihin maaliskuusta 2024 alkaen.

Korian Hiivuriin tonttivaraus datakeskusta varten

Datakeskusten kehittämiseen keskittyvä Hyperco Oy varaa tontin aloittaakseen selvitykset mahdollisen datakeskuksen sijoittamisesta alueelle. Tonttivarausasiaa käsitellään teknisessä lautakunnassa 8.2.2024.

Vastaa ”Talvipyöräilijäprofiili” -kyselyyn!

Kysely on avoin kaikille Suomessa asuville asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tuloksia käytetään valtakunnallisesti ympärivuotisen arkiliikunnan edistämistyössä sekä siihen liittyvässä tiedottamisessa ja valistamisessa. Kyselyssä ei pyydetä vastaajilta henkilötietoja. Vastausaika 09.02.2024 saakka.

Sivun alkuun