Ajankohtaista

Määrätietoista työtä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi

Kouvolan tuoreessa kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita pyritään parantamaan sekä lisäämään näiden osuutta erityisesti lyhyillä matkoilla vuoteen 2030 mennessä.

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaehdotus teknisen lautakunnan käsittelyyn

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava on saatu kaavaehdotusvaiheeseen ja se etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn 21.9.2021. Osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty maankäyttöratkaisu liikennejärjestelmineen Tykkimäki-Häkämäki väliselle alueelle. Karjalankadun ja valtatien 6 risteykseen on osoitettu uusi eritasoliittymä.

Katusuunnitelmia nähtävillä 15. – 29.9.2021. Myllykoski

Seuraavat katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen43 §:n mukaisesti nähtävillä 15.- 29.9.2021 Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen…

Kouvolan ydinkeskustan palvelutarjonta täydentyy

Kouvolan kaupunkiympäristön suunnittelussa on vireillä asemakaavan muutos, joka kohdistuu kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla sijaitsevan entisen Kouvolan kauppaoppilaitoksen alueelle.