Ajankohtaista

Mäntyharjun kemikaalionnettomus, tilannekatsaus 24.5.2019

Patoaltaan muutostyöt on saatu päätökseen alkuviikosta. Onnettomuusalueelta tulevan MTBE-pitoisen veden käsittely tapahtuu nyt lähempänä onnettomuusaluetta, patoallasalueen yläpuolella. Vesistötarkkailuja on jatkettu…

Hinkismäen lumenkäsittelyalueen suunnittelussa kuullaan asukkaita ja ulkoilijoita

Kouvolan kaupungin suunnitelma aurauslumien käsittelyalueen siirtämisestä Hinkismäelle on nostattanut alueen asukkaissa ja Hinkismäellä ulkoilevissa huolta alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksista tulevaisuudessa. Epäluuloja ja huhupuheita puretaan keskustelutilaisuudessa ja maastokatselmuksessa 4.6.. Aurauslumien käsittelyalueen varsinainen suunnittelutyö on suunniteltu käynnistyvän syksyllä.

Suomalaisten kaupunkien keskustat hiipuivat – Kouvolassa laskua vain vähän

Keskustojen elinvoima Suomessa on laskenut Elävät kaupunkikeskustat ry:n tiedotteen mukaan 7,6 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Kouvolassa laskua on ollut vain 0,93 prosenttia, mitä voi pitää merkittävänä, sillä 39 keskustan tarkastelussa vain Hämeenlinna, Rovaniemi, Tikkurila ja Loimaa säilyttivät elinvoimansa. Tulokseen vaikuttavat kaupan rakennemuutos keskustojen ulkopuolisine kauppakeskuksineen sekä verkkokaupan vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen.

Kouvolan laajassa leikkipaikkojen verkostossa on tarvetta kehittää, säilyttää ja poistaa

Tuoreen leikkipaikkaselvityksen pe­rus­teel­la Kouvolan nykyisestä 141 leikkipaikasta ehdotetaan kunnostettavaksi 59 ja 49 säilytettävän sellaisenaan. Kunnostustöiden hinta on se, että leikkipaikoista esitetään poistettavaksi noin joka viides. Leikkipaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun on Kouvolassa vertailukuntiin nähden korkea mutta osassa leikkipaikoista laatu ei vastaa odotuksia.

Kouvolan keskustan pysäköintialueet vähissä loppuviikon ajan

Kansainväliset Suurmarkkinat tuovat markkinahumua Kouvolaan. Kouvolan keskusta ruuhkautuu ja pysäköintipaikkoja on käytössä vain rajoitetusti. On suositeltavaa hyödyntää julkista liikennettä ja liikkua pyörällä tai jalkaisin. Myös sunnuntain europarlamenttivaaleissa kaupungintalon äänestyspaikalle tuloon kannattaa varata aikaa. Vammaisen pysäköintiluvalla voi pysäköidä kaupungintalon ja suihkulähteen väliselle alueella kaupungintalolla asioidessa.