Ajankohtaista

Kouvolaan uusi luonnonsuojelualue

Kouvolan kaupungin luonnonsuojelualueiden määrä kasvaa, jos tekninen lautakunta hyväksyy uusimman ehdotuksen noin 2,4 hehtaarin alueen suojelemisesta. Uuden alueen myötä kaupungin omistamista met-sistä on suojeltu kuusi prosenttia.

Kouvola RRT kunnallistekniikka rakenteilla

Kouvola RRT:n työmaalla on käynnissä terminaalin maanleikkaustyöt ja painopenkereiden purkaminen. Lisäksi alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa ja murskataan louhepainopenkereistä vapautunutta louhetta. Louheen…

Tietoa bussimatkustamisesta

Mitä bussimatkustamisessa tulisi ottaa huomioon? Kokosimme 16.-22.9. vietettävän Europan liikkujan viikon kunniaksi olennaisimpia asioita uusille matkustajille ja muistutukseksi konkareille. Muista koronavirusohjeistukset!

Asukkaat tyytyväisiä jätehuoltoon Kouvolassa

Kouvolassa tehdään asukkaiden mielestä Suomen parasta jätehuoltoa. Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiin palveluihin. Myös auraukseen oltiin tyytyväisiä.

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi selvittivät koronaviruksen esiintymistä Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla

Kouvolan jätevesissä todettiin ensimmäisen kerran koronavirusta näytteenotossa 24.8.2020. Seurantaan osallistuu yhteensä 28 jätevedenpuhdistamoa eri puolilta Suomea. Kouvolassa näyte otetaan Mäkikylän jätevedenpuhdistamolta kahden viikon välein puhdistamolle tulevasta jätevedestä. Lisäksi näyte otetaan linkoamattomasta jätevesilietteestä kerran kuukaudessa. Verkoston piirissä on noin 67 000 asukasta.