Yksinyrittäjien tukimalli valmistelussa ─ haku aukeamassa lähiaikoina

rahaa kuvituskuva

Työllisyys- ja elinkeinoministeriö (TEM) tiedotti 31.3.2020 yksinyrittäjän 2000 euron toimintatuen hakemisen käynnistyvän mahdollisimman pian. Kouvolassa tukikäsittelyprosessia on valmisteltu tiiviisti kaupungin ja Kinnon kesken ja tukimalli aiotaan ottaa käyttöön heti, kun ministeriöstä saadaan valtakunnallisesti yhtenäinen ohjeistus ja hakulomakepohja. Tuen myöntämisen prosessia ja mallia käsitellään maanantaina 6.4. kaupunginhallituksessa.

Pian kouvolalaiset yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron toimintatukea koronavirustilanteesta aiheutuneeseen ahdinkoon. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta.

─ Koronavirustilanteen seuraamusten minimoimiseksi kaupunki reagoi mahdollisimman nopeasti alueen yritysten tilanteeseen. Ensisijaisen tärkeää on olemassa olevien yritysten ja näiden työpaikkojen säilyttäminen, näkee kehitysjohtaja Petteri Portaankorva
Tuen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen, eikä sitä voida myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä tai jos yrityksellä on verovelkoja.

Yksinyrittäjille myönnettävissä oleva tukisumma määritellään kuntakohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon kunnassa on yksinyrittäjiä. Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä 100 miljoonasta eurosta.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Yksinyrittäjä voi hakea tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa.

─ Haku pyritään avaamaan Kouvolassa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Valtio ja kunnalliset toimijat ovat tätä yhteistyössä valmistelleet. Tältä osin odotan yksinyrittäjiltä kärsivällisyyttä. Haun avauduttua käsittelyprosessi hakemuksen jättämisestä, päätökseen ja tuen maksatukseen hoidetaan mahdollisimman sujuvasti, Portaankorva kertoo.

─ Kunnille laaditaan ministeriössä tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja. Työnjakoa kaupungin ja Kinnon osalta on suunniteltu niin, että Kinno vastaanottaa hakemukset ja tarkistaa hakukelpoisuuden sekä tarjoaa myös tukea ja apua hakemuksen täyttämiseen. Kaupunki puolestaan käsittelee ja tekee tukipäätöksen sekä hoitaa maksatuksen ja raportoinnin. Yhteisenä tavoitteena on tehdä tukiprosessista hakijalle mahdollisimman helppo ja sujuva, Portaankorva jatkaa.

Yksityisyrittäjille tulossa olevan tukimallin lisäksi käyttöön on jo otettu ELY-keskuksien tuki pienyrityksille (1─5 henkilöä) sekä BusinessFinlandin tuet suuremmille yrityksille, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä. Myös näiden tukimuotojen osalta hakuohjeistusta on saatavilla Kinnon verkkosivuilta ja yritysneuvontapalveluista.

Kaupunki tiedottaa yksityisyrittäjien tuen avautumista lisää heti, kun se on mahdollista.

Aiheesta tarkemmin Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Sivun alkuun