Ville Skinnari vierailulla Kouvolassa ─ kaupungin teemoina keskusteluissa yrityssektorin tukeminen, kärkihankkeet ja uudenlainen sopimuksellinen yhteistyö valtion kanssa

Ville Skinnari saa kaupungin lahjan

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari vieraili maanantaina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kutsumana Kouvolassa. Päivän ohjelmaan sisältyvät Ely-vierailun lisäksi työlounas, paikallisten yrityselämän edustajien tapaaminen, mediatilaisuus Kouvolan kaupungintalolla ja vierailu Maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksessa.

─ Kouvolan kaupunki tekee aktiivista edunvalvontaa, ja keskustelut ministeri Skinnarin kanssa ovat osa tätä työtä. Nostimme päivän aikana esiin Kouvolan näkökulmasta tärkeitä aiheita, kuten Itäradan, RRT:n ja uudenlaisen sopimuksellisen, alueen kehittämiseen liittyvän yhteistyön kaupungin kanssa, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Koko itäisen Suomen saavutettavuutta ja elinvoimaa lisäävä Itärata-hanke on edennyt vaiheeseen, jossa joukko itäisen Suomen kaupunkeja ja kuntia on alustavasti sitoutunut Porvoo-Kouvola-linjausta koskevan suunnitteluhankeyhtiön perustamiseen ja pääomittamiseen. Kouvolan kaupunki katsoo, että tarvittavat selvitykset itäisen suunnan ratayhteydestä on nyt tehty ja seuraavaksi tulisi tehdä pikaisella aikataululla linjauspäätös Porvoo-Kouvola-linjauksen puolesta, ja aloittaa tämän jälkeen hankeyhtiöneuvottelut.

Kouvolan RRT-logistiikkahanke etenee aikataulussa ja parhaillaan rakennetaan radan viereen edistyksellistä intermodaalialuetta ja 1100 metriä pitkiä kuormausraiteita. Seuraavissa rakentamisen vaiheissa alueelle rakentuu logistiikka- ja yritysalue. Kaupunki nosti maanantain keskusteluissa esiin erityisesti valtatie 6 kehittämisen, jonka edistämiseksi kaupunki toivoo valtiolta aktiivisia toimia. Kouvolan kaupunki näkee erityisen tärkeänä sen, että intermodaaliterminaalin pohjoispuolelle toteutetaan uusi eritasoliittymä, joka helpottaisi merkittävästi raskaan liikenteen turvallista liittymistä päätieverkolle.

Maanantain keskusteluissa nousi esiin myös vilkasliikenteisen ja Kaakkois-Suomen teollisuudelle tärkeän valtatie 15 jatkoparannustoimien kiirehtiminen. Kouvolan kaupunki odottaa, että valtatien 15 korjaamiseen välille Kotka – Kouvola osoitettaisiin kiireellisesti investointimääräraha tienrakennustöiden pikaiseksi aloittamiseksi. Vallitsevassa tilanteessa, kun yritysten työt ja toimeksiannot ovat koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi romahtaneet, olisi tien korjaustöiden aloittaminen myös merkittävä taloudellinen elvytystoimenpide valtion taholta yritystoiminnalle.

Yrityssektorin toimintaedellytysten kehittämiseksi Kouvolan kaupunki odottaa valtiolta aktiivista, alueen kehitystä edistävää sopimuksellista yhteistyötä. Perusteluissa viitataan siihen, että valtio on laajentanut maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusmenettelyä yhdeksään suurimpaan kaupunkiin. Lisäksi valtio ja yliopistovetoiset kaupungit ovat sopineet ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) tueksi. Kouvola on suurin edellä mainittujen sopimusmenettelyjen ulkopuolelle jäävistä kaupungeista.

Muita keskusteluissa esille nostettuja asioita olivat Kouvolan Uttiin sijoitettava lääkärihelikopteri sekä kaupunkien tarve koronatuelle vuonna 2021. Tilaisuuteen osallistuivat ulkoministeriön edustajina ministeri Skinnarin lisäksi muun muassa erityisasiantuntija Juha Markkanen (Team Finland) ja erityisavustaja Tiina Vainio sekä SDP:n kansanedustajat Paula Werning ja Suna Kymäläinen. Kouvolan kaupunkia maanantain tapaamisissa edustivat kaupunginjohtaja Marita Toikka, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell ja kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jenny Hasu ja valtuutettu Jari Lindström.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen, puh. 020 615 7520, harri.helminen(a)kouvola.fi
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(a)kouvola.fi
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Sivun alkuun